مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. عدل الهی از دیدگاه امام خمینی(س)/ ]ویرایش2[. ــ تهران:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار      امام خمینی(س)، 1378. 270 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترهفدهم)ISBN:   978 - 964 - 335 - 039 - 0فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص 257 ـ 270؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها وسخنرانیها. 2. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ نظریه درباره عدل الهی. الف. مؤسسه تنظیـم و نشر آثار امام خمینی(س)، گروه معارف اسلامی. ب. عنوان.       4  ع  36  ع / 5/  1574   DSR                                            0842092/ 955               کتابخانه ملی ایران                                                         10332 ـ 78 م 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏   کد/ م 568

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

عدل الهی از دیدگاه‏ ‏امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفترهفدهم)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ ششم:   1392 / 2000 نسخه 

‎ ‎قیمت:   10500 تومان

‏    ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎          

کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV