مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

 موسوی تبریزی، حسین، 1326 ـخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)/ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1384. 575 ص. : مصور. ــ (یادها؛ 11)   (دوره) ISBN: 964 - 335 - 783 - x ISBN: 964 - 335 - 784 - 4  (ج. 1)فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.  (ج. 1) کتابنامه: ص. 563 ـ 564؛ همچنین به صورت زیرنویس.1. موسوی تبریزی، حسین، 1326 ـ . ـ ـ خاطرات. 2. مجتهدان و علما. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ واحد خاطرات. مؤسسه چاپ ونشر عروج.  ب. عنوان. 3  آ 83 م / 3 / 55BP                                                      084 /  955            کتابخانه ملی ایران                                                  23134 ـ 84 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

      

        کد/ م 1997

   

   ARMORU~1

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 خاطرات آیت‌الله سیدحسین موسوی‌تبریزی (دفتراول) 

  ناشر: چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

  چاپ دوم: 1387‏ ‏3000 نسخه

  قیمت:  5300  تومان 

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه IV