فصل اول: زندگینامه
اساتید دروس خارج فقه و اصول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اساتید دروس خارج فقه و اصول

اساتید دروس خارج فقه و اصول

‏اولین استاد درس خارج اصول من مرحوم آیت الله آقای محقق داماد بود و خارج فقه را‏‎ ‎‏نزد مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری آغاز کردم و بعد که به نجف مشرف شدم در‏‎ ‎‏درس خارج فقه حضرت امام و خارج اصول آیت الله آقای خویی شرکت می کردم. امام‏‎ ‎‏خمینی در آن دو باری که در نجف بودم خارج مکاسب را تدریس می فرمودند. لازم به‏‎ ‎‏ذکر است که من دو بار در موقع سال تحصیلی پیاپی به نجف مشرف شده بودم و در‏‎ ‎‏وسط چند ماه به ایران می آمدم و دوباره به نجف برمی گشتم. البته این مسافرتها به‏‎ ‎‏صورت قاچاق انجام می شد. آخرین بار که از نجف برگشتم با اینکه قصد رفتن داشتم‏‎ ‎‏ولی قسمت این بود که ازدواج کنم. با ازدواج تا سال 47 در ایران ماندگار شدم و دوباره‏‎ ‎‏در درس مرحوم حضرت آقای داماد حاضر می شدم تا اینکه ایشان یک سال بعد رحلت‏‎ ‎‏کردند و همین طور به درس آقای حائری می رفتم که تا سال 1355 ادامه یافت. بعد از‏‎ ‎‏رحلت آقای داماد در مواقعی که خارج فقه آیت الله منتظری برقرار بود به درس ایشان‏‎ ‎‏می رفتم. وی به دلیل مسائل مبارزاتی هر از چندگاهی زندانی یا تبعید و یا ممنوع الورود‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 14

‏به قم می شدند به همین دلیل درسشان تعطیل می شد. در حدود دو سال و نیم در درس‏‎ ‎‏خارج مکاسب محرمه حضرت آیت الله آشیخ جواد تبریزی که تازه از نجف آمده بود،‏‎ ‎‏حاضر شدم این درس تا اواخر سال 1356 به طول انجامید. بیش از سه سال نیز از درس‏‎ ‎‏خارج حج آیت الله گلپایگانی (ره) استفاده کردم و همچنین از درس خارج فقه و اصول‏‎ ‎‏حضرت آیت الله مرعشی نیز چند سالی بهره بردم.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 15