فصل اول: زندگینامه
آیت الله‏ حائری و کتاب شهید جاوید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آیت الله‏ حائری و کتاب شهید جاوید

آیت الله حائری و کتاب شهید جاوید

‏درخصوص قضیه ‏‏شهید جاوید‏‏ نیز برخورد مرحوم آقای حائری یکی از بهترین و مؤثرترین‏‎ ‎‏عکس العملها بود. با انتشار کتاب ‏‏شهید جاوید‏‏ عده ای به مخالفت و عده ای به حمایت از‏‎ ‎‏آن برخاستند. بعضی از بزرگان حوزه مثل آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری ضمن‏‎ ‎‏نوشتن تقریظی بر کتاب از کتاب و نویسنده اش تقدیر کردند و در مقابل تعدادی از علما تا‏‎ ‎‏حد وهابی دانستن نویسنده و تقریظ نویسان بر کتاب، پیش رفتند و در این میان، ساواک‏‎ ‎‏آتش بیار معرکه شده و به اختلافات بین روحانیون دامن می زد و به این ترتیب بسیاری از‏‎ ‎‏روحانیون و طلاب بدون اینکه بدانند آلت دست قرار گرفته اند، هر گروه از آنان با‏‎ ‎‏برخورد غیرمنطقی به گروه دیگر توهین می کرد. اما مرحوم آقای حائری یک روز سر‏‎ ‎‏درس به این مسأله پرداخت و با اینکه مطالب کتاب را مورد تأیید قرار نداد اما از آزادی‏‎ ‎‏بیان و اندیشه و عقیده دفاع کرد و فرمود: مطالب این کتاب هم مثل صدها مسأله فقهی و‏‎ ‎‏اصولی است که علما ضمن مطرح کردن رد می کنند و یا می پذیرند، نظرات و آرای فقهای‏‎ ‎‏بزرگ پیشین به سادگی رد می شود اما کسی به خود حق نمی دهد که به فقیه معاصر‏‎ ‎‏اعتراض کند که چرا نظر فلان فقیه نامدار را رد کردی؟ مباحث علمی جایگاه منطق و‏‎ ‎‏استدلال و قدرت در حلاجی و موشکافی است و با برخورد احساسی و توهین آمیز‏‎ ‎‏مشکلی حل نمی شود. سخنان آقای حائری به جهت اینکه وی از استوانه های علمی و‏‎ ‎‏تقوایی حوزه به شمار می رفت تا حد زیادی در آرام نمودن جوّ حوزه مؤثر واقع شد.‏‎ ‎‏اقدام دیگری که ایشان در این زمینه کرد این بود که بعد از آن سخنرانی (یادم نیست به‏‎ ‎‏مسافرت رفت یا به جهت کسالتی که پیدا کرد)، آیت الله مشکینی را به عنوان جانشین‏‎ ‎‏خود در مسجد امام حسن عسکری (ع) قرار داد تا اقامه نماز بکند و این عمل تأییدی‏‎ ‎‏ضمنی بر عدالت آقای مشکینی بود زیرا همان طوری که گفتم در آن موقعیت، عده ای‏‎ ‎‏ایشان و بعضی دیگر از تقریظ نویسان بر کتاب را تفسیق نموده بودند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 18