فصل دوم: تبریز و روحانیت آن در انقلاب اسلامی
موقعیت مهم تبریز از نظر اقتصادی و فرهنگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

موقعیت مهم تبریز از نظر اقتصادی و فرهنگی

موقعیت مهم تبریز از نظر اقتصادی و فرهنگی

‏طبق نقل کتب تاریخی، شهر تبریز از جمله شهرهای معروف و قدیمی ایران دست کم از‏‎ ‎‏زمان بنی عباس به بعد بوده است و حتی پس از آن از شهرت بیشتری برخوردار شده و‏‎ ‎‏مورد توجه زیاد سیاحان و تجار کشورهای مختلف بویژه ممالک عربی قرار گرفته است‏‎ ‎‏و از آنجا که تبریز به جهت موقعیت جغرافیایی اش و اینکه در حد واسط بین آسیا و اروپا‏‎ ‎‏قرار داشت و ارتباط بین این دو قاره به خاطر اتصال تبریز به ترکیه از یک سو و اتصالش‏‎ ‎‏به دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان بویژه در زمانی که بسیاری از شهرهای این دو‏‎ ‎‏جمهوری مال ایران بود از طریق تبریز برقرار می شد، این شهر به صورت یکی از مراکز‏‎ ‎‏مهم مبادلات اقتصادی و علمی و فرهنگی منطقه درآمده بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 27