فصل دوم: تبریز و روحانیت آن در انقلاب اسلامی
شخصیت سیاسی مرحوم قاضی و ارتباطش با مرحوم کاشف الغطاء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شخصیت سیاسی مرحوم قاضی و ارتباطش با مرحوم کاشف الغطاء

شخصیت سیاسی مرحوم قاضی و ارتباطش با مرحوم کاشف الغطاء

‏مرحوم شهید قاضی طباطبایی یک شخصیت روشن، متفکر و آگاه به مسائل سیاسی ـ‏‎ ‎‏اجتماعی زمان خود بود. از آنجایی که ایشان خود از شاگردان مرحوم شیخ محمدحسین‏‎ ‎‏کاشف الغطاء بود. بعد از مراجعت از نجف نیز با ایشان در ارتباط بود و مرتب نامه هایی‏‎ ‎‏بینشان رد و بدل می شد. شهید قاضی در آن مقطع با بعضی از مجلات مصری و لبنانی‏‎ ‎‏هم مکاتبه داشت و مقالاتی را در زمینه موضوعات سیاسی و اجتماعی برای این مجلات‏‎ ‎‏ارسال می کرد. مقالاتی که از ایشان در آن مجله ها به چاپ می رسید، بیشتر برگرفته از‏‎ ‎‏افکار استادش مرحوم کاشف الغطاء بود که در آن زمان به عنوان یک عالم بزرگ و دارای‏‎ ‎‏افکار بلند در مسائل سیاسی ـ اجتماعی از شهرت برخوردار بود. آقای قاضی ما را نیز در‏‎ ‎‏جریان مسائل سیاسی ـ اجتماعی بخصوص افکار مرحوم کاشف الغطاء قرار می داد و در‏‎ ‎‏این خصوص دو جزوه‏‎[1]‎‏ حاوی مجموعه ای از مسائل مختلف اعتقادی، سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی را در اختیار ما قرار داد. مرحوم آقای قاضی همچنین مجلات الازهر و بعضی‏‎ ‎‏از مجلات لبنانی مورد علاقه اش را که مشترک بود و به طور مرتب برایش می آمد در‏‎ ‎‏اختیار ما می گذاشت. مطالعه این مجلات پربار که با برخورداری از آزادی بیان، مسائل‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی و مسائل جدید دینی را به طور مستدل و منطقی و با بیانی نوین و‏‎ ‎‏امروزی مطرح می نمود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می داد، در پی ریزی شالوده افکار‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی شخص من نقش بسزایی داشت. وی گاهی برای آن مجلات مقالاتی‏‎ ‎‏جهت چاپ می فرستاد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 63

  • . این دو جزوه که حاوی مجموعه ای از مسائل مختلف اعتقادی، سیاسی و اجتماعی بود، به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده بود که بخشی از این پرسشها و پاسخها را به مذهب تشیع اختصاص داده بود. این مسائل به هنگام سفر مرحوم کاشف الغطاء به آرژانتین مطرح شده بود و تحت عناوین الجنة المأوی و الفردوس الاعلی به چاپ رسید.