فصل سوم: شخصیت امام خمینی (س)
بعضی از ویژگیهای خاص امام‏(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بعضی از ویژگیهای خاص امام‏(س)

بعضی از ویژگیهای خاص امام (س)

‏یکی از خصوصیات بارز امام (س) نظم فوق العاده ایشان در تمام امور بود. موقعی که امام‏‎ ‎‏در نجف بودند همه کسانی که در ارتباط با ایشان بودند می دانستند که دقیقاً در چه‏‎ ‎‏ساعتی امام به حرم مشرف می شوند و چه وقت در بین راه منزل و حرم هستند و چه‏‎ ‎‏موقع در حرم مشغول نماز و دعا می شوند و همین طور شروع درس و ملاقات عمومی‏‎ ‎‏که بعد از نماز مغرب و عشا داشتند همه با یک نظم و ترتیب عالی انجام می شد. ویژگی‏‎ ‎‏بارز دیگر امام که برای همه شناخته شده بود، شناخت ایشان از افراد و کیفیت برخورد با‏‎ ‎‏هر کدام از آنها بود. امام با شخصیتهای سیاسی زیادی که از مسئولین عراقی گرفته تا‏‎ ‎‏سران گروهها و احزاب سیاسی خود ایران و خارج ایران مانند آقای ابراهیم یزدی و‏‎ ‎‏بنی صدر در ارتباط بودند و سعی خیلی از اینها بهره برداری از امام در جهت منافع‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 87

‏سیاسی خودشان بود؛ منتها امام با زیرکی و تیزهوشی و برخورد هوشمندانه از آنها در‏‎ ‎‏جهت پیشبرد انقلاب استفاده می کردند و آنها کمتر می توانستند از امام در جهت اهداف‏‎ ‎‏خودشان بهره ببرند.‏

‏     حضرت امام در نجف اشرف هر شب سر ساعت معین به زیارت حضرت‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین (ع) می رفتند و این کار امام زبانزد همه علما و دوستان ایشان در نجف بود.‏‎ ‎‏یکی دیگر از خصوصیات بسیار مهم حضرت امام که توجه من را هم بسیار جلب می کرد‏‎ ‎‏مسأله طمأنینه و آرامش فوق العاده ای بود که همیشه بر وجود ایشان حاکم بود. ما پس از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب براساس مسئولیتی که داشتیم طبعاً در شرایط و وضعیتهای متفاوتی‏‎ ‎‏خدمت ایشان می رسیدیم. گاهی در مواقع حساس سیاسی و نظامی مثل زمانی که‏‎ ‎‏منافقین اقدام به ترور شخصیتهای برجسته نظام می کردند و گاهی در موقعیتهای مهم‏‎ ‎‏دیگر؛ ولی در هیچ یک از این اوقات، ما هیچ گونه اضطراب و نگرانی و یا تشویش‏‎ ‎‏خاطری را در ایشان مشاهده نکردیم و این اطمینان خاطر به نظر من دو علت عمده‏‎ ‎‏داشت: اول اینکه حضرت امام حقیقتاً توکل بر خدا داشت و دوم اینکه آنچه برای ایشان‏‎ ‎‏مهم بود عمل به وظیفه و تکلیف الهی بود و همین نکته کلیدی و محوری بود که هم‏‎ ‎‏اضطراب و نگرانی را از امام دور می کرد و هم در دوستان و نزدیکان ایشان اثر عمیقی‏‎ ‎‏بر جای می گذاشت و اعتقادشان را به امام و خط و راه امام مستحکم تر و راسخ تر‏‎ ‎‏می نمود. ویژگی دیگر حضرت امام توجه و عنایت خاص ایشان نسبت به خدمتگزاران به‏‎ ‎‏انقلاب و نظام بود. حضرت امام همواره این افراد را که در قبل و بعد از انقلاب در‏‎ ‎‏خدمت انقلاب بودند مورد تفقد و دلجویی قرار می داد و از زحمات و خدماتشان تقدیر‏‎ ‎‏می کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 88