فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
تسلیم دولت و لغو رسمی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

تسلیم دولت و لغو رسمی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

تسلیم دولت و لغو رسمی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

‏با بالاگرفتن موج اعتراضات، راهپیماییها و اعتصابات قشرهای مختلف مردم و ارسال و‏‎ ‎‏پخش نامه ها و شب نامه ها، دستگاه پهلوی که به زعم خود می خواست با این برنامه ها‏‎ ‎‏حمایت مردمی را جلب کند، وقتی برخلاف تصورش با اعتراض همه جانبه آنها رو به رو‏‎ ‎‏شد سخت به وحشت افتاد و اقدام به لغو رسمی لایحه در هیأت دولت نمود و موضوع را‏‎ ‎‏طی نامه هایی به اطلاع مراجع رساند.‏‎[1]‎‏ ولی امام همیشه هوشیار، خواستار اعلام رسمی‏‎ ‎‏لغو لایحه در روزنامه ها شد که دولت این خواسته ایشان را نیز پذیرفت. امام خمینی‏‎ ‎‏اگرچه در قضیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی به همه خواسته هایش دست یافت ولی‏‎ ‎‏باز مراقب عملکرد دستگاه حاکم بود و اعمال خلاف آن از جمله مسأله ارتباط با‏‎ ‎‏صهیونیستها و اسرائیل را مورد انتقاد قرار می داد؛ چرا که دولت علم در آن مقطع با دادن‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 112

‏اجازه تأسیس سفارتخانه اسرائیل در ایران، اولین دولت اسلامی در یک کشور بود که با‏‎ ‎‏این کار راه صهیونیستها را به کشورش باز می کرد و تنها امام بود که به مخالفت با این‏‎ ‎‏مسأله برخاست، ولی مخالفان و مبارزان دیگر توجهی به این مسأله از خود نشان ندادند.‏‎ ‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 113

  • . برای اطلاع بیشتر ر.ک. به: مدنی، جلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ ج 1، ص 636.