فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
واکنش علما و روحانیون شهرستانها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

واکنش علما و روحانیون شهرستانها

واکنش علما و روحانیون شهرستانها

‏جمعی از روحانیون بعضی از شهرها به عنوان اعتراض به عمل وحشیانه حکومت، به‏‎ ‎‏مدت چند روز با بستن مساجد از برگزاری نماز جماعت خودداری کردند که این‏‎ ‎‏اعتصاب از ششم تا دوازدهم فروردین ادامه یافت. در تبریز نیز بعد از اینکه اطلاع پیدا‏‎ ‎‏کردیم که چنین برنامه ای قرار است به طور هماهنگ در سرتاسر کشور اجرا شود، همه‏‎ ‎‏ائمه جماعات تبریز در منزل آقای قاضی جمع شدند و موضوع با آنها در میان گذاشته‏‎ ‎‏شد و در همان جلسه تصمیم گرفته شد که این اعتصاب تا هرچند روز که لازم است ادامه‏‎ ‎‏پیدا کند که در تبریز به مدت هشت روز استمرار پیدا کرد و فقط سه تا جلسه سخنرانی‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 127

‏بود که به جهت اهمیت آنها و حضور گسترده مردم تعطیل نشد. یکی سخنرانی آقای‏‎ ‎‏قاضی بود که شبهای چهارشنبه در مسجد شعبان انجام می شد و حضور مردم چنان‏‎ ‎‏چشمگیر بود که بعد از پایان سخنرانی و پراکنده شدن مردم، به نظر می آمد که در‏‎ ‎‏خیابانها و کوچه های اطراف مسجد راهپیمایی انجام می شود. دیگری سخنرانی آقای‏‎ ‎‏سید احمد خسروشاهی بود که شبهای جمعه صورت می گرفت و یکی هم سخنرانی‏‎ ‎‏آقای اشراقی در روزهای جمعه بود. این اعتصاب بعد از شش روز در شهرهای دیگر و‏‎ ‎‏هشت روز در تبریز به خاطر اینکه تأثیرش حفظ شود و کاسته نگردد و مردم نیز بتوانند‏‎ ‎‏در مساجد که از پایگاههای مهم انقلاب بود، حضور پیدا کنند و از وقایع مطلع شوند طبق‏‎ ‎‏دستور مراجع خاتمه پیدا کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 128