فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
اقدام انفعالی رژیم در برخورد با طلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اقدام انفعالی رژیم در برخورد با طلاب

اقدام انفعالی رژیم در برخورد با طلاب

‏لازم به یادآوری است که قبل از آغاز نهضت اسلامی امام خمینی (س) و ظاهراً در زمان‏‎ ‎‏آقای بروجردی و طبق تقاضایی که آقای شریعتمداری از شاه کرده بود، شاه به عنوان‏‎ ‎‏فرمانده کل نیروهای سه گانه، طلاب را از خدمت سربازی معاف کرده بود. این معافیت‏‎ ‎‏در واقع امتیازی بود که شاه به خاطر مصالح خودش به روحانیت داده بود ولی بدون‏‎ ‎‏اینکه حالت قانونی و رسمی به آن بدهد به صورت اهرم فشاری در دست خودش نگه‏‎ ‎‏داشته بود تا در صورت لزوم از آن استفاده بکند.‏‎[1]‎‏ یکی از مواردی که شاه تصور می کرد‏‎ ‎‏می تواند از آن اهرم استفاده کند و به هدفش برسد بعد از حمله مأمورانش به فیضیه این‏‎ ‎‏بود که بدون اعلام قبلی هنگام حمله شبانه مأموران به مدرسه طالبیه در حدود هفتاد نفر‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 128

‏از طلبه ها را به طور دسته جمعی برای انجام سربازی بردند و بعد هم تهدید کردند که در‏‎ ‎‏صورت ادامه اعتراضات و آرام نشدن روحانیت، معافیت تحصیلی طلاب را لغو می کنیم‏‎ ‎‏که همین کار را هم کردند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 129

  • . رژیم شاه در راستای سیاست سرکوب روحانیت و جلوگیری از گسترش نفوذ آنها در بین مردم، در تاریخ اول اردیبهشت 1342، فرمان اعزام روحانیون به سربازی را صادر کرد تا شاید روند مبارزه ای را که امام شروع کرده بود، متوقف کند. مأموران نیز اقدام به دستگیری روحانیون کردند و کارت تحصیلی آنها را که از طرف وزارت فرهنگ صادر شده بود، پاره کردند. به دنبال دستگیری افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی و اعزام آنها به سربازی، حضرت امام در پیامی ضمن تشویق آنها به پایداری و ثبات قدم، آنها را مکلف به روشنگری در میان سربازان و درجه داران نمودند و از آنها خواستند که خود را از نظر روحی و جسمی تقویت کنند.          برای اطلاع از محتوای پیام حضرت امام ر.ک. به: روحانی، حمید؛ بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی؛ ج 1، ص 406.