فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
دستاورد مهم قیام 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

دستاورد مهم قیام 15 خرداد

دستاورد مهم قیام 15 خرداد

‏بی شک قیام 15 خرداد از مهمترین نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی است که‏‎ ‎‏دستاوردهای زیادی برای مردم در پی داشت. به نظر من یکی از مهمترین دستاوردهای‏‎ ‎‏این قیام این بود که مبارزین و انقلابیون فهمیدند باید به مبارزه و حرکتشان عمق بیشتری‏‎ ‎‏بدهند و با انسجام و تشکل قویتری پا به عرصه مبارزه بگذارند. عده ای از جوانهای‏‎ ‎‏مذهبی و پرشور که با نهضت امام به صحنه مبارزه وارد شده بودند و خشونت چندانی از‏‎ ‎‏رژیم ندیده بودند تصور می کردند که با همان تظاهرات و شعارها به راحتی می توانند‏‎ ‎‏حکومت پهلوی را ساقط کرده و به پیروزی دست پیدا کنند؛ اما وقتی خشونت حکومت‏‎ ‎‏را از نزدیک لمس کردند به این واقعیت پی بردند که برای رسیدن به قله پیروزی راه‏‎ ‎‏درازی در پیش رو دارند. از اینجا بود که فکر حرکت منسجم و تشکیلاتی که در بعضی از‏‎ ‎‏گروههای اسلامی مانند جمعیت مؤتلفه اسلامی از ابتدای نهضت وجود داشت در میان‏‎ ‎‏عده زیادی از جوانان مذهبی و انقلابی قوّت گرفت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 138