فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
جزئیات اعتراض و تحصن علما در تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

جزئیات اعتراض و تحصن علما در تهران

جزئیات اعتراض و تحصن علما در تهران

‏تعدادی از روحانیون مبارز که می دانستند طبق قانون اساسی، رژیم پهلوی توان محاکمه‏‎ ‎‏و صدور حکم علیه هیچ مرجعی را ندارد و این شایعه را شگرد سیاسی ساواک تلقی‏‎ ‎‏می کردند درصدد برآمدند که از این موقعیت که توسط خود رژیم فراهم شده بود نهایت‏‎ ‎‏استفاده را کرده و دامنه اعتراضات مردم و روحانیت را گسترش دهند به طوری که آن‏‎ ‎‏موقع نقل شد این عده با تقسیم کار بین خود فعالیتشان را آغاز کردند. جمعی از آنها‏‎ ‎‏مأمور گفتگو با علمای آن زمان شدند مانند آقایان منتظری، نوری، ربانی شیرازی و غیره.‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 140

‏عده ای هم به سراغ سایر علما رفتند. در کنار اینها بسیاری از طلاب و فضلای شهرستانها‏‎ ‎‏با برگزاری جلساتی برای ایجاد هماهنگی بیشتر به فعالیت در شهرهای خود پرداختند و‏‎ ‎‏علمای آن شهرها را برای انجام یک حرکت وسیع و یکپارچه آماده کردند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 141