فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
خدعه رئیس وقت ساواک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

خدعه رئیس وقت ساواک

خدعه رئیس وقت ساواک

‏همان طوری که می دانید پیش از آنکه امام رسماً آزاد شود به مدت دو ماه در منزلی در‏‎ ‎‏قیطریه تحت نظارت بود ولی مردم می توانستند با ایشان ملاقات کنند، در این مدت امام‏‎ ‎‏تمایلی برای اظهارنظر رسمی و علنی از خود نشان نداد ولی یک بار که پاکروان (رئیس‏‎ ‎‏ساواک) به ملاقات ایشان رفته بود، امام مطلبی گفته بود که ساواک آن را به صورت ‏‏وارونه و‏‎ ‎‏تحریف شده پخش کرد. پاکروان به امام گفته بود: سیاست چیزی جز شیطنت و حقه بازی‏‎ ‎‏نیست و ما نمی خواهیم ساحت مقدس شما با دخالت در سیاست، به این امور آلوده‏‎ ‎‏شود. امام فرموده بود: ما با سیاست به این معنی کاری نداریم و ساواک اینگونه القا کرد‏‎ ‎‏که ایشان گفته است: ما دیگر در سیاست دخالت نمی کنیم. امام وقتی از قضیه آگاه شد، با‏‎ ‎‏بیان دیدگاه و مقصود خود شبهه القاشدۀ دشمن را دفع کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 149