فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
تصمیم آقای شریعتمداری برای تأسیس دارالتبلیغ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

تصمیم آقای شریعتمداری برای تأسیس دارالتبلیغ

تصمیم آقای شریعتمداری برای تأسیس دارالتبلیغ

‏آقای شریعتمداری در همان ایام تصمیم گرفت که ظاهراً برای سر و سامان دادن به‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 149

‏برنامه های درسی حوزه و تربیت عده ای از طلاب برای تبلیغ، دارالتبلیغ را تأسیس کند؛‏‎ ‎‏در همان حال اخباری به گوش می رسید که شاه درصدد نفوذ در حوزه می باشد و‏‎ ‎‏راههای نفوذی هم پیدا کرده است. همزمانی تأسیس دارالتبلیغ با پخش این اخبار، به این‏‎ ‎‏تصور که دارالتبلیغ یکی از راههاست قوّت زیادی بخشید. دو طیف از روحانیت به دلایل‏‎ ‎‏جداگانه ای به مخالفت با این طرح پرداختند: یک گروه، روحانیون مبارز و انقلابی بودند‏‎ ‎‏که اعتقاد داشتند حتی در صورت لزوم چنین طرحهای اصلاحی برای حوزه، الآن‏‎ ‎‏موقعیت مناسبی برای طرح آن نیست، چرا که این برنامه، اذهان طلاب و فضلا را از‏‎ ‎‏برنامه اصلی و مهم که مبارزه با رژیم طاغوتی است به مسائل فرعی تر منصرف و منحرف‏‎ ‎‏می سازد، امام خمینی هم جزء این دسته از مخالفان بود و چند بار هم گویا به آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری سفارش نموده بود که در آن مقطع این کار را انجام ندهد. علت مخالفت‏‎ ‎‏گروه دیگر این بود که می گفتند: نفس اصلاح و ایجاد نظم در برنامه های حوزه مذموم‏‎ ‎‏است و چنین کارهایی هیچ وقت در حوزه توفیق نمی یابد و از آیت الله آقای بروجردی‏‎ ‎‏نقل می کردند: «نظم ما در بی نظمی است» البته صحت این استناد برای من ثابت نشده‏‎ ‎‏است. این گروه که طرفدارانی در بین مراجع و علما داشتند با نوجویی و نوگرایی و اصلاً‏‎ ‎‏هرگونه طرح جدید در حوزه مخالف بودند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 150