فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
گروه اصلاح گرای حوزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

گروه اصلاح گرای حوزه

گروه اصلاح گرای حوزه

‏بعد از تأسیس دارالتبلیغ از سوی آقای شریعتمداری جهت تنظیم برنامه های درسی‏‎ ‎‏برای حوزه، جمعی از دوستان ما به این فکر افتادند که در مقابل دارالتبلیغ یک سری‏‎ ‎‏دروس جنبی غیر از دروس رایج حوزه برای طلاب ترتیب بدهند. در همین راستا یک‏‎ ‎‏کلاس درس نهج البلاغه تشکیل شد که آیت الله نوری تدریس می کرد. ایشان که‏‎ ‎‏همکاری اش را با مجله ‏‏مکتب اسلام‏‏ ـ که زیر نظر آقای شریعتمداری اداره می شد ـ بعد از‏‎ ‎‏تأسیس دارالتبلیغ قطع کرده بود، جلسه پرسش و پاسخ این گروه را نیز که پنجشنبه ها‏‎ ‎‏برگزار می شد اداره می کرد. فلسفه توسط شهید مفتح تدریس می شد. آیت الله مشکینی‏‎ ‎‏نیز دو تا تدریس داشت یکی درس تفسیر که بسیار شلوغ می شد و دیگری مکاسب، و‏‎ ‎‏آقای صالحی نجف آبادی بحث رجال و درایه را شروع کرد و آیت الله فاضل لنکرانی نیز‏‎ ‎‏بحث مقدمه تفسیر را که شامل مباحثی درخصوص نزول، تأویل و تحریف قرآن بود آغاز‏‎ ‎‏کرد که بعداً به صورت یک جلد کتاب درآمد. قرار بود که از اساتید خارج از حوزه نیز‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 151

‏همچون شهید مطهری برای تدریس دعوت کنند که میسر نشد. طرح دیگری که خواست‏‎ ‎‏این گروه بود تنظیم برنامه امتحانات طلاب بود که موفق نشدند؛ زیرا هر یک از مراجع،‏‎ ‎‏امتحان جداگانه ای از طلاب می گرفتند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 152