فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
موضع رژیم در قبال دارالتبلیغ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

موضع رژیم در قبال دارالتبلیغ

موضع رژیم در قبال دارالتبلیغ

‏اگرچه رژیم به طور علنی از دارالتبلیغ حمایت نمی کرد ولی به طور غیرمستقیم و از‏‎ ‎‏راههای گوناگون سعی می کرد که کار دارالتبلیغ رونق بگیرد و مورد توجه باشد و به خاطر‏‎ ‎‏تقویت دارالتبلیغ بود که رژیم ابتدا از طرح خود برای تأسیس محلی به نام دارالترویج در‏‎ ‎‏قم خودداری کرد. به طوری که نقل می کردند در گفتگویی که بین آقای شریعتمداری و‏‎ ‎‏شاه صورت گرفته بود، ایشان به شاه گفته بود: اگر بخواهید دارالترویج را بنا کنید طبعاً در‏‎ ‎‏مقابل دارالتبلیغ قرار می گیرد و ما مجبور به اعلام موضع مخالف می شویم که به صلاح‏‎ ‎‏نیست، به همین جهت شاه مدتی از تأسیس دارالترویج صرف نظر کرد و بعد از چند سال‏‎ ‎‏که دارالترویج هم تأسیس شد به علت عدم استقبال طلاب خود به خود تعطیل شد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 152