فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
اقدامات دارالتبلیغ برای جذب طلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اقدامات دارالتبلیغ برای جذب طلاب

اقدامات دارالتبلیغ برای جذب طلاب

‏همان طور که عرض شد، دارالتبلیغ جایگاه چندانی در بین طلاب بخصوص انقلابیون‏‎ ‎‏نداشت و اقلیتی از طلاب تبریز و اردبیل و تعدادی از طلاب مازندرانی در دارالتبلیغ‏‎ ‎‏مشغول تحصیل بودند و چون اکثریت طلبه ها رغبتی برای ورود به دارالتبلیغ از خود‏‎ ‎‏نشان نمی دادند گردانندگان دارالتبلیغ مجبور شدند مدت دوره اول را بیشتر کنند تا‏‎ ‎‏بتوانند در این مدت، با اقداماتی زمینه جذب طلاب را فراهم کنند. از جمله اقدامات این‏‎ ‎‏بود که از افراد خارج از حوزه جهت تدریس و یا سخنرانی دعوت کردند. یکی از آن افراد‏‎ ‎‏آقای شبستری بود و یک بار هم مرحوم آقای طالقانی‏‎[1]‎‏ بود که بعد از آزادی از زندان (بار‏‎ ‎‏اول) در یک مقطعی به دارالتبلیغ دعوت شد؛ مرحوم مهندس بازرگان را نیز چند بار‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 152

‏دعوت کردند. از افرادی که برای سخنرانی دعوت می شد و خیلی هم از او تجلیل‏‎ ‎‏می کردند و تبلیغات زیادی به راه می انداختند، آقای پرورش بود که در آن زمان از‏‎ ‎‏اعضای انجمن حجتیه بود و خوب هم سخنرانی می کرد. از شهید مطهری هم بارها برای‏‎ ‎‏سخنرانی دعوت کرده بودند که ایشان نپذیرفته بود ولی بعداً یکی ـ دو بار به دارالتبلیغ‏‎ ‎‏آمد و سخنانش هم بیشتر حول و حوش کلیات بود؛ لازم به ذکر است که مرحوم شهید‏‎ ‎‏مطهری نیز از کسانی بود که به لزوم اصلاح امور حوزه اعتقاد راسخ داشت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 153

  • . آقای داوود الهامی یکی از گردانندگان دارالتبلیغ در خاطرات خود می گوید: «مرحوم طالقانی هیچ وقت برای سخنرانی و یا تدریس به دارالتبلیغ نیامد.»