فصل پنجم: امام در تبعید
اعتراض مراجع به تبعید امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اعتراض مراجع به تبعید امام خمینی

اعتراض مراجع به تبعید امام خمینی

‏همه مراجع وقت با صدور اطلاعیه، اقدام رژیم را مورد اعتراض قرار دادند‏‎[1]‎‏ بخصوص‏‎ ‎‏آیت الله میلانی با اطلاعیه ای شیوا به انتقاد از عمل زشت رژیم پرداخت. ایشان در‏‎ ‎‏اطلاعیه اش خطاب به حکومت پهلوی نوشته بود: تصور نکنید که آقای خمینی تنها بود،‏‎ ‎‏او زبان گویای همه ما بود که هرچه می گفت حق می گفت. شما با تبعید او انگار همه ما را‏‎ ‎‏تبعید کرده اید. ایشان همچنین نامه دیگری برای خود امام فرستاد و در این نامۀ مفصل که‏‎ ‎‏خیلی صمیمانه و دلسوزانه نوشته شده بود، به پشتیبانی از امام پرداخته بود. در قسمتی‏‎ ‎‏از نامه خطاب به امام می نویسد: شما آنجا آزادتر از ما هستید و در واقع ما در اینجا‏‎ ‎‏زندانی هستیم. مراجع نجف نیز با صدور اطلاعیه ها و تلگرافهایی به ایران و ترکیه، ضمن‏‎ ‎‏محکوم کردن عمل رژیم پهلوی، خواستار رفع فشار و محدودیت دولت ترکیه از امام‏‎ ‎‏خمینی شدند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 164

  • . جهت اطلاع بیشتر از اقدامات مراجع، ر.ک. به: دوانی، علی؛ نهضت روحانیون ایران؛ ج 5، ص 28 ـ 78.