فصل پنجم: امام در تبعید
اعتراضات مردم و روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اعتراضات مردم و روحانیت

اعتراضات مردم و روحانیت

‏مردم بعد از باخبرشدن از تبعید امام، بازارها را تعطیل کردند و حوزه علمیه قم نیز تعطیل‏‎ ‎‏شد، اعتراضهای گروهی و دسته جمعی مردم و طلاب استانهای مختلف آغاز شد، علما‏‎ ‎‏و طلاب استانهای مختلف کشور با ارسال تلگراف برای حسنعلی منصور نخست وزیر‏‎ ‎‏وقت اعتراضشان را نسبت به این کار دولت اعلام کردند. جمعی از مردم تهران با تجمع‏‎ ‎‏در مسجد حاج سید عزیزالله بازار تهران که با واکنش مأمورین دولتی مواجه گردید به‏‎ ‎‏اعتراض برخاستند؛ ولی باید خاطرنشان کرد که دامنه اعتراضات و اعتصابات چندان‏‎ ‎‏قوی و زیاد نبود. حوزه علمیه قم بعد از پانزده روز تعطیلی به دستور مراجع، کار خودش‏‎ ‎‏را آغاز کرد و روزنامه های داخلی علت تبعید امام را جلوگیری از اخلال در امنیت ملی و‏‎ ‎‏مسائل مشابه ذکر کردند. رسانه های بیگانه نیز با همدست شدن با رژیم پهلوی همین‏‎ ‎‏مسائل را تکرار کردند و خیلی سریع از این قضیه گذشتند و زیاد به چند و چون آن‏‎ ‎‏نپرداختند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 165