فصل پنجم: امام در تبعید
پرداخت شهریه توسط امام در نجف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

پرداخت شهریه توسط امام در نجف

پرداخت شهریه توسط امام در نجف

‏امام در همان ابتدای ورود به نجف امکان پرداخت شهریه را داشت زیرا عده زیادی از‏‎ ‎‏ایرانی های مقلد ایشان به راحتی به کویت و امارات رفت و آمد می کردند و به هر ترتیبی‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 168

‏که بود وجوهاتشان را به ایشان می رساندند. پول ایران نیز در آن موقع در مقایسه با‏‎ ‎‏پولهای کشورهای عربی منطقه از ارزش بالاتری برخوردار بود و به راحتی تبدیل می شد‏‎ ‎‏به همین دلیل دست و بال امام کاملاً باز بود؛ ولی ایشان به احترام مراجع وقت نجف و‏‎ ‎‏برای اینکه عملاً اعلام کند که نمی خواهد دفتر و دستک در مقابل دفاتر آنها باز کند از‏‎ ‎‏پرداخت شهریه امتناع می کرد و به مدت شش ماه وضع به همین منوال بود تا اینکه از بین‏‎ ‎‏خود طلاب و فضلای نجف نامه ها و طومارهای متعددی به دست امام رسید که خواهان‏‎ ‎‏شهریه ایشان بودند به همین خاطر بود که امام شروع به دادن شهریه کرد. گفتنی است که‏‎ ‎‏شهریه امام در آن سالهایی که من در نجف بودم دو دینار بود. شهریه آقای خویی نیز‏‎ ‎‏همین مقدار بود ولی آقای حکیم به هر طلبه سه دینار می داد و مرحوم آقای شاهرودی‏‎ ‎‏یک دینار و نیم. حضرت امام غیر از این شهریه رسمی که به همه طلاب می داد به بعضی‏‎ ‎‏از علما و فضلای متدین نیز به طور خصوصی شهریه می داد و افرادی را مأمور می کرد که‏‎ ‎‏این شهریه را در منزل آنها تحویل دهند. اگرچه بعضی از اینها مخالف امام بودند و به‏‎ ‎‏دیدار امام نمی آمدند ولی این باعث نمی شد که امام به آنها رسیدگی نکند. حضرت امام‏‎ ‎‏در قم نیز همین رویه را داشت همان گونه که بعد از انقلاب نیز به طور مخفیانه به علمایی‏‎ ‎‏که حتی با انقلاب میانه خوبی نداشتند کمک می کرد و جناب آقای حاج شیخ حسن‏‎ ‎‏صانعی هرماه از طرف امام به عده ای از علما و فضلا رسیدگی می کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 169