فصل پنجم: امام در تبعید
ارتباط امام با افراد و گروه های سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

ارتباط امام با افراد و گروه های سیاسی

ارتباط امام با افراد و گروههای سیاسی

‏حضرت امام وقتی که در نجف بود گروههای انقلابی و مبارز زیادی با ایشان تماس‏‎ ‎‏داشتند؛ ولی این به منزله تأیید همه آنها از جانب ایشان نبود. به عنوان نمونه سران‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 179

‏گروهک منافقین همان موقع چند بار با امام ملاقات کرده بودند و درخواستشان این بود‏‎ ‎‏که امام آنها را تأیید کند و به طوری که بعضی از دوستان گفتند جناب آقای دعایی واسطه‏‎ ‎‏شده بود ولی ایشان نپذیرفته بود؛ بعد از مدتی با آوردن تأییدیه از مرحوم آقای لاهوتی و‏‎ ‎‏آقای هاشمی رفسنجانی دوباره خواسته بودند که امام تأییدشان کند که باز ایشان قبول‏‎ ‎‏نکرده بود. بعضی از گروههای مبارز فلسطینی و لبنانی هم با امام در ارتباط بودند و گاهی‏‎ ‎‏به دیدار ایشان در نجف می آمدند. مقامات عراقی نیز گاهی تقاضای ملاقات با امام‏‎ ‎‏می کردند و به دیدن ایشان می آمدند. در پاریس نیز امام با گروهها و افراد زیادی ارتباط‏‎ ‎‏داشت که از جمله آن افراد همین دکتر یزدی بود که امام ایشان را به عنوان نماینده‏‎ ‎‏خودش در انجمنهای اسلامی امریکا برگزیده بود. یکی دیگر از آن افراد بنی صدر بود که‏‎ ‎‏در کنار امام خیلی فعالیت می کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 180