فصل پنجم: امام در تبعید
عکس العمل مخالفین امام در این باره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

عکس العمل مخالفین امام در این باره

عکس العمل مخالفین امام در این باره

‏بعد از اینکه بحث ولایت فقیه حضرت امام در کنار سایر مباحث در ‏‏کتاب بیع‏‏ منتشر شد و‏‎ ‎‏سپس همین بحث به صورت مستقل چاپ و عرضه گردید، تعدادی از شاگردان برجسته‏‎ ‎‏مرحوم آقای خویی نیز که الآن در قم هستند بحث ولایت فقیه را شروع کردند و به نقد و‏‎ ‎‏بررسی نظریه و دیدگاه حضرت امام در این مورد پرداختند. البته نقد و تحلیل اقوال و‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 181

‏نظریات فقها توسط فقهای دیگر جزء افتخارات و مایه مباهات حوزه های علمیه بوده‏‎ ‎‏است و پرداختن به بحث ولایت فقیه در حالی که پیش از آن چندان مورد توجه قرار‏‎ ‎‏نمی گرفت، خود از برکات طرح این بحث توسط امام بود؛ ولیکن در آن مقطع وقتی این‏‎ ‎‏عده آن بحث را آغاز کردند و به مخالفت با نظریه حضرت امام برخاستند تلقی عده‏‎ ‎‏زیادی از دوستان و طرفداران امام این بود که مسأله فقط نقد و بررسی علمی نیست بلکه‏‎ ‎‏اهداف و اغراض دیگری از این مباحثات وجود دارد و افرادی که پشت پرده این مسائل‏‎ ‎‏را هدایت می کنند در پی دستیابی به آن اهداف هستند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 182