فصل پنجم: امام در تبعید
کم کاری حوزه علمیه قم در گسترش علمی این بحث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

کم کاری حوزه علمیه قم در گسترش علمی این بحث

کم کاری حوزه علمیه قم در گسترش علمی این بحث

‏بحث ولایت فقیه، بخصوص با آن ابعادی که از طرف حضرت امام مطرح شد، علاوه بر‏‎ ‎‏برخورداری از جنبه های علمی و فقهی، یک صبغه پررنگ سیاسی و حکومتی نیز داشت‏‎ ‎‏و بر این اساس طرح این بحث در ایران و حوزه علمیه قم توسط بزرگان و علما‏‎ ‎‏می توانست روح تازه ای به کالبد کم رمق انقلاب بدمد و انقلابیون را امیدوارانه به تحرک‏‎ ‎‏بیشتر وادار نماید، ولی متأسفانه بزرگان حوزه به علل متفاوت چنانکه شاید و باید این‏‎ ‎‏بحث را مورد توجه قرار ندادند. جمعی از علما و فقهای حوزه که انقلابی بودند و انگیزه‏‎ ‎‏لازم را برای طرح بحث ولایت فقیه داشتند، یا در زندان و یا در تبعیدگاهها به سر‏‎ ‎‏می بردند اما عده ای که آزاد بودند و توان این کار را هم داشتند به علت ترس از دردسر و‏‎ ‎‏زندان و غیره و یا به خاطر اشتغال به امور روزمره و عادی از این کار امتناع می کردند،‏‎ ‎‏آنهایی هم که انقلابی نبودند اصلاً انگیزه ای برای طرح این مبحث نداشتند؛ البته مخفی‏‎ ‎‏نماند که بعضی از بزرگان حوزه مثل آقای منتظری و مرحوم آقای ربانی شیرازی در‏‎ ‎‏جهت نشر این کتاب به افرادی که دست اندرکار این امر بودند کمک مالی می کردند و‏‎ ‎‏حتی بخشی از وجوهات شرعی را به این کار اختصاص داده بودند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 182