فصل ششم: مراجع، علما و نقش آنان در انقلاب اسلامی
قضیه ملاقات فرح با آقای خویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

قضیه ملاقات فرح با آقای خویی

قضیه ملاقات فرح با آقای خویی

‏در اوج مبارزات مردم، فرح به دستور شاه به نجف رفت و مأموریت داشت با آقای‏‎ ‎‏خویی ملاقات کند. حکومت با این کار می خواست وانمود کند که همه مراجع، مخالف‏‎ ‎‏شاه نیستند. در هنگام ملاقات، آقای خویی در کوفه بود. یکی از افراد خیلی نزدیک به‏‎ ‎‏آقای خویی می گفت که این ملاقات بدون اطلاع ایشان و با همدستی بعضی از‏‎ ‎‏اطرافیانش ترتیب داده شده بود؛ به این صورت که این افراد با بردن ناگهانی فرح خدمت‏‎ ‎‏آقای خویی، ایشان را در مقابل یک عمل انجام شده قرار می دهند؛ اما آن موقع معروف‏‎ ‎‏شد که او خودش اجازه ملاقات داده و یک انگشتری هم به عنوان هدیه برای شاه‏‎ ‎‏فرستاده است. اگرچه این مطالب برای علاقه مندان و بعضی از نزدیکان آقای خویی‏‎ ‎‏قابل قبول نیست و محرز نشده است؛ اما حقیقت این است که بعضی از اطرافیان ایشان‏‎ ‎‏حاضر بودند با باج دادن به فرح و امثال او ولو به قیمت بدنام کردن آقای خویی موقعیت‏‎ ‎‏امام خمینی را تضعیف و ایشان را آزار و اذیت کنند. تعدادی از این افراد که با نیرنگ و‏‎ ‎‏مقدمات زیاد، آقای خویی را از انقلاب دور نگه داشتند، هم اکنون در قم هستند. به هر‏‎ ‎‏حال اگرچه از سال 43 به بعد دیگر هیچ اعلامیه ای از آقای خویی درباره مسائل انقلاب‏‎ ‎‏جز یک بار پس از ملاقات با فرح صادر نشد،‏‎[1]‎‏ ولی علیه انقلاب و امام نیز از ایشان چیزی‏‎ ‎‏دیده یا شنیده نشد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 207

  • . جهت اطلاع از اطلاعیه ایشان در حوادث ایران و جنایات رژیم در تاریخ 1 / 9 / 1357 ر.ک. به: اسناد انقلاب اسلامی؛ ج 1، ص 590 ـ 591.