فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
ملاقات با حاج آقا مصطفی خمینی در حرم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

ملاقات با حاج آقا مصطفی خمینی در حرم

ملاقات با حاج آقا مصطفی خمینی در حرم

‏همان طوری که می دانید بعد از دستگیری و تبعید حضرت امام به ترکیه، مرحوم حاج آقا‏‎ ‎‏مصطفی نیز دستگیر و زندانی شد منتها رژیم بعد از مدتی ایشان را موقتاً و با این شرط‏‎ ‎‏که بعد از چند روز دوباره برگردد آزاد نمود. در همان ایام یک روز که من برای درس به‏‎ ‎‏حرم مطهر حضرت معصومه (س) رفته بودم دیدم که در گوشه ای از صحن مطهر‏‎ ‎‏همهمه ای برپاست و عده ای از دوستان و طلاب جمع شده اند. وقتی نزدیکتر رفتم‏‎ ‎‏مرحوم حاج آقا مصطفی را در میان آنها مشاهده کردم که به قصد زیارت به حرم آمده‏‎ ‎‏بود. به همراه جمعیت وارد حرم شدم و مرحوم حاج آقا مصطفی نیز مشغول زیارت شد.‏‎ ‎‏بعد از زیارت دوباره طلاب و جمعی از مردم دور ایشان را گرفتند و جویای حال و‏‎ ‎‏وضعیت حضرت امام شدند. ایشان نیز در مسجد طباطبایی که آن زمان مسجد موزه‏‎ ‎‏نامیده می شد و هنوز به مسجد بالاسر متصل نشده بود، بر روی پله اول منبری که در‏‎ ‎‏آنجا بود نشست و در سخنانی کوتاه وضعیت امام را در تبعید تشریح کرد که موجب تأثر‏‎ ‎‏شدید و گریه حضار شد. بعد از آن سخنرانی، حاج آقا مصطفی برای دیدار با مرحوم‏‎ ‎‏آیت الله نجفی به منزل ایشان رفت.‏‎[1]‎‏ همچنان که عرض کردم ساواک حاج آقا مصطفی را‏‎ ‎‏برای مدت کوتاهی آزاد کرده بود و از ایشان خواسته بود که بعد از دو ـ سه روز برگردد و‏‎ ‎‏اگر تمایل داشت برای ملاقات با امام به ترکیه برود ولی بعضی از دوستان نزدیک آن‏‎ ‎‏مرحوم به ایشان گفته بودند که این نیرنگی بیش نیست و رژیم قصد دارد شما را نیز به‏‎ ‎‏ترکیه تبعید کند و این آزادی مقدمه آن تبعید است؛ بنابراین شما به اختیار خودتان به این‏‎ ‎‏خواسته رژیم تن در ندهید که حاج آقا مصطفی پذیرفته بود و از رفتن به ساواک‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 225

‏خودداری کرده بود. در این مدت هرچه از طرف ساواک تماس گرفته بودند که ایشان‏‎ ‎‏برگردد اعتنایی نکرده بود؛ به همین علت مأموران رژیم در همان روزی که مرحوم حاج‏‎ ‎‏آقا مصطفی به منزل آقای نجفی مرعشی رفته بود به تصور اینکه ایشان برای فرار از‏‎ ‎‏دست ساواک به آنجا پناه برده است به منزل مرحوم آقای نجفی مرعشی حمله ور‏‎ ‎‏می شوند و ایشان را دستگیر می کنند و سپس به ترکیه تبعید می نمایند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 226

  • . جهت اطلاع بیشتر از اسناد و مدارک این مسأله ر.ک. به: راز توفان: یادنامه آیت الله مصطفی خمینی؛ ص 110 ـ 113.