فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
واکنش رژیم در قبال امضاکنندگان اطلاعیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

واکنش رژیم در قبال امضاکنندگان اطلاعیه

واکنش رژیم در قبال امضاکنندگان اطلاعیه

‏بعد از انتشار آن اطلاعیه و معرفی امام به عنوان فقیه اعلم و شایسته مرجعیت، رژیم‏‎ ‎‏پهلوی سخت از این قضیه خشمگین شد و امضاکنندگان اعلامیه را تحت تعقیب قرار داد‏‎ ‎‏مثلاً آقایان ربانی شیرازی، جنتی، منتظری، مشکینی و صلواتی به اتهام تبلیغ برای امام‏‎ ‎‏که از دید رژیم اتهام بسیار سنگینی بود دستگیر شدند که از بین اینها آقای ربانی و آقای‏‎ ‎‏منتظری بعداً زندانی شدند و بخصوص آقای منتظری خیلی مورد اذیت و آزار قرار‏‎ ‎‏گرفت و بقیه آقایان از شش ماه تا چهار سال تبعید شدند اما آقای نوری همدانی وقتی‏‎ ‎‏متوجه دستگیری این افراد شد فوراً در منزل مخفی شد، دوباره مأموران برای دستگیری‏‎ ‎‏ایشان به منزلشان هجوم آوردند و تمام منزل را به هم ریختند ولی چیزی عایدشان نشد.‏‎ ‎‏بعد از مدتی و در آستانه تعطیلی دروس حوزه آقای نوری مخفیانه از قم خارج شد و من‏‎ ‎‏به همراه ایشان به طرف مازندران رفتیم و در آنجا توسط یکی از دوستان به نام آقای‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 251

‏شریعتی منزلی را در یکی از روستاهای اطراف شهرستان نور به نام ویسر که بالای کوه‏‎ ‎‏قرار داشت و جای مناسب و خوش آب و هوایی بود تهیه کردیم و با ایشان مدتی در آنجا‏‎ ‎‏بودیم. بعد از آن به مشهد مسافرت کردیم و مدتی هم در مشهد بودیم تا اینکه با وساطت‏‎ ‎‏جناب آقای فلسفی ساواک از تعقیب ایشان دست کشید و آقای نوری به قم برگشت و‏‎ ‎‏مشغول تدریس شد؛ بنابراین تقریباً تمام کسانی که در تهیه و امضای آن اطلاعیه نقش‏‎ ‎‏داشتند بجز جناب آقای شاه آبادی تبعید و زندانی و یا تحت تعقیب قرار گرفتند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 252