فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
بعضی از فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق در آن سالها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

بعضی از فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق در آن سالها

بعضی از فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق در آن سالها

‏سازمان مجاهدین خلق مبارزه مسلحانه اش را به طور مشخص از سال 47 آغاز کرد. یکی‏‎ ‎‏از عملیاتهای مهم این سازمان در آن سالها که با همکاری گروه سیاهکل انجام شد‏‎ ‎‏همان طوری که قبلاً نیز عرض کردم منفجرکردن تعدادی از دکلهای برق در جریان برپایی‏‎ ‎‏جشنهای 2500 سالۀ رژیم بود. یکی دیگر از کارهای این سازمان که خیلی مؤثر بود و‏‎ ‎‏ضربه سختی بر رژیم وارد کرد این بود که به هنگام سفر ریچارد نیکسون رئیس جمهور‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 281

‏وقت امریکا به ایران و در موقعیتی که شاه با تبلیغات زیاد در سراسر جهان می خواست‏‎ ‎‏خودش را محبوب ملت و مسلط بر کشور، و ایران را کشوری مقتدر و باثبات و امنیت‏‎ ‎‏نشان بدهد، سازمان مجاهدین خلق کاردار سفارت امریکا را مورد حمله قرار دادند و‏‎ ‎‏اگرچه وی از این حمله جان سالم به در برد و کشته نشد ولی این خود نشان دهنده عدم‏‎ ‎‏امنیت جانی امریکایی ها در ایران بود. عملیات دیگری که این سازمان ترتیب داد ترور‏‎ ‎‏رئیس زندان قصر بود که تأثیر زیادی در بین مردم و بخصوص زندانیان سیاسی بر جای‏‎ ‎‏گذاشت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 282