فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
حمایت جمعی از روحانیون انقلابی از سازمان مجاهدین خلق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

حمایت جمعی از روحانیون انقلابی از سازمان مجاهدین خلق

حمایت جمعی از روحانیون انقلابی از سازمان مجاهدین خلق

‏سازمان مجاهدین خلق از زمان تأسیس مورد حمایت صریح و علنی جمعی از روحانیون‏‎ ‎‏انقلابی و روشنفکر مثل آقایان طالقانی، منتظری، هاشمی و لاهوتی بود. اگرچه میزان‏‎ ‎‏حمایت و ارتباط آنان فرق می کرد و در نجف نیز جمعی از اطرافیان حضرت امام مثل‏‎ ‎‏آقای دعایی و شهید محمد منتظری از حامیان و طرفداران این سازمان محسوب‏‎ ‎‏می شدند. این حمایت تا سال 52 که هنوز سازمان وجهه اش را از دست نداده بود به طور‏‎ ‎‏ضمنی ادامه یافت البته باید تذکر بدهم که پشتیبانی روحانیون از این سازمان بیشتر جنبه‏‎ ‎‏معنوی و تبلیغی داشت اگرچه گاهی کمکهای مالی نیز از سوی بعضی از علما صورت‏‎ ‎‏می گرفت و به خاطر همین حمایت و کمک مالی به سازمان موقعی که در زندان بودند‏‎ ‎‏چون این مسأله پیش ساواک معلوم شده بود مورد سخت ترین شکنجه های ساواک قرار‏‎ ‎‏گرفتند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 282