فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
در حاشیه جشنهای 2500 ساله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

در حاشیه جشنهای 2500 ساله

در حاشیه جشنهای 2500 ساله‎[1]‎

‏اگرچه رژیم پهلوی درصدد بود که با تبلیغات فراوان برگزاری جشنهای 2500 ساله را‏‎ ‎‏یک افتخار ملی قلمداد کند ولی با برملاشدن بودجه هنگفتی که برای برپایی این‏‎ ‎‏جشنهای بیهوده هزینه شده بود و بخصوص اطلاعیه ای که حضرت امام در نکوهش این‏‎ ‎‏جشنها صادر کرد و در بخشی از آن خاطرنشان ساخت: در زمانی که مردم در مناطقی از‏‎ ‎‏ایران برای اینکه شکمشان را سیر کنند مجبور می شوند که بچه هایشان را در معرض‏‎ ‎‏فروش قرار دهند و بخورند.‏‎[2]‎‏ رژیم فاسد پهلوی میلیونها تومان از جیب این مردم صرف‏‎ ‎‏به راه انداختن جشنهای بی پایه و اساس می کند و درز اخبار مربوط به مخارج جشن از‏‎ ‎‏خود دربار و انتشارش به وسیله جزوه ها و شب نامه ها و تبلیغات وسیعی که از این طریق‏‎ ‎‏علیه رژیم صورت گرفت، موجب شد که این جشن نه تنها محبوبیتی برای شاه به همراه‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 286

‏نیاورد بلکه باعث تنفر بیشتر مردم از وی گردد بخصوص که در آن زمان شایع شد شاه‏‎ ‎‏دستور داده برای پذیرایی بهتر از مهمانان خارجی که عمدتاً سران کشورهای مختلف‏‎ ‎‏دنیا بودند جمعی از دختران زیبای ایرانی را مهیا کنند و در معرض دید آنها قرار دهند تا‏‎ ‎‏هر کدام را که می خواهند انتخاب کنند و در این چند روزی که در ایران به سر می بردند‏‎ ‎‏در کنارشان باشند که این کار فوق العاده مایه خجلت و سرافکندگی ملت ایران بود. در آن‏‎ ‎‏زمان نقل اخبار هزینه ها و سایر مسائل جشن در بین مردم رواج داشت و آنها نه تنها این‏‎ ‎‏جشنها را مایه مباهات و افتخار خود نمی دانستند بلکه با حالت تمسخر به آن‏‎ ‎‏می نگریستند. یکی از چیزهایی که در این جشن مورد تمسخر قرار گرفت جمله معروف‏‎ ‎‏شاه بود که در تخت جمشید خطاب به کوروش گفت: ای کوروش راحت بخواب که ما‏‎ ‎‏بیداریم. بعضی از روحانیون انقلابی مثل مرحوم اسلامی واعظ معروف در تهران نیز در‏‎ ‎‏بالای منبر این جمله شاه را به انحای گوناگون مسخره می کردند و در مجموع شاه به‏‎ ‎‏اهدافی که از این جشنها داشت آنطور که باید و شاید نرسید.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 287

  • . یکی از مهمترین وقایع در دوران پهلوی دوم، برگزاری جشنهای 2500 ساله بود که هدف اصلی این جشنها در حالی که بسیاری از مردم ایران در فقر و گرسنگی به سر می بردند، در جهت ساختن فرهنگ مردم و جهت دهی به دیدگاه آنان در راستای حمایت از رژیم شاه بود. این هدف از زبان شخص شاه و برگزارکنندگان جشنها جاری شده است. جهت اطلاع و آگاهی بیشتر از کم و کیف آن، ر.ک.به: کتابهای منتشرشده از سوی وزارت اطلاعات با عنوان بزم اهریمن. این سری کتابها که در چهار جلد سندی تهیه شده است حاوی مطالب بسیار گویا از هزینه ها و اهداف این جشنهاست.
  • . رجوع شود به صحیفه امام؛ ج 2، ص 362.