فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
کمک علما و فضلای حوزه قم به روحانیون اخراجی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

کمک علما و فضلای حوزه قم به روحانیون اخراجی

کمک علما و فضلای حوزه قم به روحانیون اخراجی

‏همان طوری که عرض شد جمعی از روحانیون همانند عده بیشماری از سایر‏‎ ‎‏اخراج شدگان بدون هیچ گونه اثاثیه و وسایل و امکاناتی به ایران آمده بودند؛ به همین‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 289

‏خاطر علما و روحانیون حوزه علمیه قم به تناسب امکاناتی که داشتند تعدادی از این‏‎ ‎‏افراد را که بعضاً از دوستان و آشنایانشان هم بودند به منزل خود می بردند و تا فراهم‏‎ ‎‏شدن امکانات زندگی از آنها پذیرایی می کردند. یکی از روحانیونی که به این صورت‏‎ ‎‏اخراج شده بود، جناب آقای راستی کاشانی بود که در ابتدای ورود به جهت نداشتن‏‎ ‎‏امکانات به همراه جمعی دیگر در مسجد رضویه واقع در خیابان آذر مستقر شده و در‏‎ ‎‏آنجا بودند که آقای منتظری از وضعیت ایشان آگاه شد و به مسجد رضویه رفت و با‏‎ ‎‏احترام ایشان را آورد. خود من هم با اینکه منزل کوچکی داشتم تنها یک اتاق را برای‏‎ ‎‏خودمان نگه داشتم و بقیه اتاقها و زیرزمینها را در اختیار چند خانواده از این روحانیون و‏‎ ‎‏فضلا قرار دادم. بعضی از اینها وسایل زندگی و کتابهایشان را آورده بودند که به همان‏‎ ‎‏صورت بسته بندی شده داخل حیاط ریخته شده بود و حیاط منزل ما مملو از این اسباب‏‎ ‎‏و اثاث منزل و کتابها بود. یکی دیگر از علمایی که همان موقع اخراج شده بود حضرت‏‎ ‎‏آیت الله شیخ جواد تبریزی بود که از مراجع فعلی به شمار می آیند. اما بعد از مدتی گویا‏‎ ‎‏یکی از دامادهای ایشان که عراقی بود خانواده ایشان را به همراه مقداری از وسایل‏‎ ‎‏زندگی به ایران فرستاد. لازم به یادآوری است که عده ای از روحانیون و علمای ایرانی‏‎ ‎‏مثل آیت الله کوکبی و آیت الله ملکوتی نیز پیش از اینها از عراق اخراج می شوند و چون‏‎ ‎‏آشنایان آنها از آمدنشان مطلع شده بودند منزل و سایر امکانات را آماده کرده بودند و‏‎ ‎‏آنها از این جهت مشکلی نداشتند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 290