فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
گروه مبارز ابوذر و فعالیتش در قم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

گروه مبارز ابوذر و فعالیتش در قم

گروه مبارز ابوذر و فعالیتش در قم

‏در سال 53 و 54 یک گروه مبارزی تحت عنوان گروه ابوذر که قصدشان مبارزه مسلحانه‏‎ ‎‏علیه رژیم بود اعلام موجودیت کرد. من اگرچه افراد اصلی و مؤسس این گروه را‏‎ ‎‏نمی شناختم ولی با بعضی از افراد که در این گروه تقریباً کوچک فعالیت داشتند آشنایی‏‎ ‎‏داشتم. یکی از آنها برادر مرحوم آقای موحدی قمی‏‎[1]‎‏ بود. اعضای این گروه که از افراد‏‎ ‎‏مسلمان و متدین و طرفداران روحانیت بودند بعد از مدتی توسط ساواک دستگیر شدند.‏‎ ‎‏فعالیت مهم این گروه در قم منفجر کردن سینمایی بود که در خیابان تهران قرار داشت و‏‎ ‎‏صاحب سینما هم مجبور شد آنجا را به همان صورت به مرحوم آقای نجفی مرعشی‏‎ ‎‏بفروشد که ایشان هم در محل آن یک مدرسه علمیه با عنوان مدرسه شهابیه ساخت. در‏‎ ‎‏آن مقطع یک سینما هم در دور شهر بود که این گروه با تهدید به انفجار، آنجا را به‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 294

‏تعطیلی اجباری کشاندند.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 295

  • . لازم به ذکر است که ایشان بعد از انقلاب مدتی امام جمعه اسلام آباد بود و متأسفانه مدتی پیش رحلت کرد.
  • . شش تن از اعضای گروه ابوذر به اتهام تخریب و آتش سوزی سینما تاج و خانه زنان نهاوند و اتومبیل ژاندارمری و... در تاریخ 30 / 11 / 1352 به اعدام محکوم شدند.