فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
انحصارطلبی باند سیدمهدی هاشمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

انحصارطلبی باند سیدمهدی هاشمی

انحصارطلبی باند سیدمهدی هاشمی

‏گروه سیدمهدی هاشمی می خواست در تمام ارکان نظام نفوذ کند و در مناصب حساس‏‎ ‎‏کشور افراد وابسته به خود را بگمارد و واقعیت این است که توانستند تا حدودی به این‏‎ ‎‏هدف برسند و عناصر زیادی از طیف خودشان را در مسئولیتهای مهم کشور قرار بدهند‏‎ ‎‏و مسئولینی که در خط اینها نبودند برکنار کنند و چه بسا افرادی که توسط اینها بزرگ‏‎ ‎‏شدند و اسم و رسمی پیدا کردند و بعداً جزو مخالفین اینها شدند. اعضای این باند‏‎ ‎‏اگرچه مدعی بودند که این عزل و نصبها براساس رأی و نظر آقای منتظری انجام می گیرد‏‎ ‎‏ولی واقع امر طبق تحقیقی که در بعضی از موارد خود من کردم خلاف این را ثابت می کرد‏‎ ‎‏و اینها بدون توجه به نظر امام و آقای منتظری سعی می کردند کسانی را که همفکر خود‏‎ ‎‏می پنداشتند به مقام و منصبی برسانند و از طریق آنها اعمال نفوذ کنند. البته من به جهت‏‎ ‎‏شناختی که از آقای منتظری دارم می دانم که ایشان برخلاف اینان، دید وسیعی دارد و‏‎ ‎‏معتقد است که باید از همه نیروها با گرایشهای مختلف سود برد و من نیز بر این باورم و‏‎ ‎‏معتقدم که انحصارطلبی از آفات بزرگ انقلاب می باشد و متأسفانه این آفت خطرناک در‏‎ ‎‏مقاطع گوناگونی گریبان انقلاب را گرفته است. در یک مقطع از طریق حزب جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی وارد عرصه انقلاب شد که هنوز هم پیامدهایش موجود است و در زمانی هم‏‎ ‎‏اعضای این باند در آن مسیر قدم برداشتند ولی نتوانستند به طور کامل به آن دست پیدا‏‎ ‎‏کنند. البته من این حرف مرحوم حاج احمد آقا را نمی توانم بپذیرم که سید مهدی‏‎ ‎‏می خواست بعد از اینکه آقای منتظری رهبر شد با در اختیار گرفتن ریاست جمهوری،‏‎ ‎‏قدرت را به طور کلی قبضه کند چون امثال سیدمهدی نه موقعیت آنچنانی داشتند و نه در‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 306

‏حدی بودند که بتوانند رئیس جمهور بشوند اینها حتی به نمایندگی مجلس و مسئولیتهای‏‎ ‎‏پایین تر هم دست نیافتند اگرچه ظاهراً داعیه این امور را هم نداشتند و به زعم خودشان‏‎ ‎‏در پی وزیر و رئیس جمهور ساختن بودند نه اینکه خودشان آن پست و مقام را دارا‏‎ ‎‏بشوند. ولی این را قبول دارم که اگر قدرت به دست اینها می افتاد سعی می کردند که‏‎ ‎‏بسیاری از مسئولین را تحت نفوذ خودشان بگیرند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 307