فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن
بعضی از دیدگاه های دکتر شریعتی در زمینه مسائل اجتماعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

بعضی از دیدگاه های دکتر شریعتی در زمینه مسائل اجتماعی

بعضی از دیدگاههای دکتر شریعتی در زمینه مسائل اجتماعی

‏مرحوم دکتر شریعتی در مورد مسائل اجتماعی نیز دارای نظریات و دیدگاههای تازه ای‏‎ ‎‏بود که به دلیل همین نو بودن و برخلاف عرف و عادات مردم بودن حساسیتهایی را از‏‎ ‎‏جانب آنها برمی انگیخت. ایشان می گفت و می نوشت که خانواده ها نباید تحت پوشش‏‎ ‎‏مذهب نسبت به فرزندانشان سختگیریهای بی مورد داشته باشند و مانع استقلال فکری‏‎ ‎‏آنها شوند چون این کار به مرور زمان باعث بدبینی جوان به دین و مذهب می شود بلکه‏‎ ‎‏باید به جوان میدان داد و با سپردن مسئولیت به او و طرف مشورت قراردادنش زمینه‏‎ ‎‏پذیرش مسئولیتهای بزرگ و مهم اجتماعی را در او آماده کرد. سخنانی از این دست که‏‎ ‎‏امروزه ما از صبح تا شب از رسانه های مختلف و از جمله رادیو و تلویزیون می شنویم و‏‎ ‎‏برای ما عادی شده وقتی توسط دکتر در سخنرانیها و یا در کتابهایی مثل ‏‏پدر، مادر ما متهمیم‏‎ ‎‏مطرح می شد، برای بسیاری از خانواده های مذهبی سنگین و غیرقابل پذیرش بود. یکی‏‎ ‎‏دیگر از دیدگاههای دکتر شریعتی که جنبه دینی ـ اجتماعی داشت این بود که می گفت ما‏‎ ‎‏در مواجهه با افرادی که مرتکب عمل خلاف شرع می شوند نباید افراطی برخورد کرده و‏‎ ‎‏به طور کلی وی را طرد کنیم بلکه باید با توجه به روحیات آن شخص به او نزدیک شویم‏‎ ‎‏و با تقویت جنبه های مثبتی که دارد به رشد بیشتر شخصیتش و نمایاندن جذابیتهای پیدا‏‎ ‎‏و پنهان دین به او کمک کنیم تا با میل و رغبت به دین گرایش پیدا کند. مرحوم دکتر‏‎ ‎‏شریعتی خود نمونه عملی این گفتارش بود. ایشان در سخنرانیهایش با بیان جذاب‏‎ ‎‏مطالب دینی، بسیاری از جوانان اعم از دختر و پسر غیرمذهبی را به سوی مذهب سوق‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 345

‏می داد. چه بسادختران بی حجابی که تحت تأثیر سخنان دکتر محجبه شدند و چه بسیار‏‎ ‎‏خانواده های بریده از دین بودند که با سخنان دکتر دوباره جذب دین و مذهب شدند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 346