فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن
انتقام گروه فرقان از روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

انتقام گروه فرقان از روحانیت

انتقام گروه فرقان از روحانیت

‏همان طوری که گذشت گروه فرقان به خاطر حرکت در یک مسیر انحرافی و التقاطی، با‏‎ ‎‏مخالفت اصولی بزرگانی چون شهید مطهری رو به رو شد. در این میان عده ای از‏‎ ‎‏روحانیون نیز بودند که برخوردهای تند و غیراصولی با اینها داشتند و این باعث به وجود‏‎ ‎‏آمدن عقده و کینه ای از روحانیت در درون اینها گردید و بعداً به اعتقاد من با نفوذ بعضی‏‎ ‎‏از عوامل امریکا در میان اینها که زمینه لازم را برای همدستی و همکاری با اجانب‏‎ ‎‏داشتند، سران این گروه درصدد انتقام از روحانیت برآمدند و در اوایل پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏جمعی از گرانبهاترین سرمایه های انقلاب را از ما گرفتند. شخصیتهای گرانقدری همچون‏‎ ‎‏استاد شهید مطهری، شهید بزرگوار دکتر محمد مفتح و شهید قاضی طباطبایی که از‏‎ ‎‏پشتوانه های ارزشمند انقلاب در خطه آذربایجان بود و به خوبی ایشان را می شناختم و‏‎ ‎‏می دانم اگر زنده می ماند هیچ گاه مسأله حزب خلق مسلمان در آن منطقه پا نمی گرفت و‏‎ ‎‏همچنین شهید سپهبد قرنی که نفوذ زیادی در منطقه کردستان داشت و می توانست در‏‎ ‎‏قضایای کردستان نقش مؤثری ایفا کند و از بروز مسائل و مشکلات اساسی در آن خطه‏‎ ‎‏ممانعت به عمل آورد ولی دشمنان با ترور وی زمینه غائله کردستان را فراهم کردند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 356