فصل نهم: جرقه انقلاب
ارتباط من با مرحوم آیت الله‏ حاج آقا مصطفی خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

ارتباط من با مرحوم آیت الله‏ حاج آقا مصطفی خمینی

ارتباط من با مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی

‏من همزمان با آغاز نهضت حضرت امام با حاج آقا مصطفی آشنا شدم و بتدریج به خاطر‏‎ ‎‏مسائل مبارزاتی با ایشان ارتباط پیدا کردم. در آن ایام ما به منزل حضرت امام زیاد‏‎ ‎‏می رفتیم و گاهی حاج آقا مصطفی درباره موضوعات سیاسی روز و مسائل فقهی و غیره‏‎ ‎‏صحبت می کرد و ما استفاده می کردیم. این ارتباط در سالهای بعد حتی بعد از دستگیری‏‎ ‎‏و زندانی شدن حضرت امام نیز ادامه یافت و بعد از آزادی ایشان محکمتر شد و دوستان‏‎ ‎‏خیلی از مسائل را هنگامی که به امام دسترسی نداشتند و یا امکان طرحش پیش ایشان‏‎ ‎‏نبود با حاج آقا مصطفی در میان می گذاشتند. ایشان یک خصوصیتی داشت که اگر به‏‎ ‎‏کسی اعتماد می کرد خیلی زود با وی دوست و رفیق می شد. ایشان علاوه بر اینکه فرزند‏‎ ‎‏امام بود از فضلا و مدرسین برجسته حوزه به شمار می آمد و در عین حال ذره ای غرور و‏‎ ‎‏تکبر نداشت و همین موجب پدید آمدن یک ارتباط دوستانه و صمیمانه بین ایشان و‏‎ ‎‏افرادی که با وی مراوده داشتند می گردید.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 363