فصل نهم: جرقه انقلاب
خصوصیات اخلاقی و علمی مرحوم حاج آقا مصطفی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: پژوهشکده

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

خصوصیات اخلاقی و علمی مرحوم حاج آقا مصطفی

خصوصیات اخلاقی و علمی مرحوم حاج آقا مصطفی

‏مرحوم حاج آقا مصطفی در آن مقطع از شاگردان مبرز امام و خود از مدرسین برجسته‏‎ ‎‏حوزه قم محسوب می شد و به تدریس کتاب ‏‏اسفار الاربعه‏‏ ملاصدرا اشتغال داشت و همه‏‎ ‎‏فضلا، ایشان را به عنوان یکی از روحانیون فاضل و اهل علم و فضل قبول داشتند و‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 363

‏استعداد قوی و هوش سرشار و دقت در درس و بحث و پشتکار و همت والایش را‏‎ ‎‏می ستودند و خود من در چند جلسه ای که به عنوان مستمع آزاد در درس خارج اصول‏‎ ‎‏ایشان در نجف شرکت کردم به توان علمی بالای ایشان پی بردم همچنان که الآن وقتی‏‎ ‎‏کتابها و نوشته های ایشان را مطالعه می کنم‏‎[1]‎‏ قوت فکر و ذهن خلاق ایشان در مسائل‏‎ ‎‏مختلف اسلامی من و هر محققی را به تحسین وا می دارد. ویژگی علمی دیگر آن بزرگوار‏‎ ‎‏این بود که فوق العاده اهل بحث و اهل نقد و نظر بود و سعی می کرد همین ویژگی را در‏‎ ‎‏شاگردانش نیز به وجود آورد و تقویت کند. حاج آقا مصطفی از نظر عبادت یک انسان‏‎ ‎‏دائم الذکر بود و در عین حال از تظاهر و ریا به دور بود و از آدمهای ریاکار و متظاهر‏‎ ‎‏فوق العاده تنفر داشت. ایشان در شبهای اربعین با پای پیاده از نجف به کربلا می رفت با‏‎ ‎‏اینکه این پیاده روی برای ایشان با آن وزن زیاد مشکل و طاقت فرسا بود. آن بزرگوار از‏‎ ‎‏نظر اخلاقی نیز خیلی متواضع و خوش برخورد و بسیار جذاب بود و افراد را خیلی زود‏‎ ‎‏به سوی خودش جذب می کرد و به علت همین تواضع و خاکی بودنش خیلی راحت با‏‎ ‎‏طلبه ها و مردم عادی رو به رو می شد و به گفتگو می پرداخت؛ در ضمن ایشان بسیار‏‎ ‎‏خوش بیان بود و مهارت خاصی در تعریف حکایت و قصه و لطیفه های شیرین داشت و‏‎ ‎‏از این جهت مجالس خصوصی ایشان با دوستان صمیمی اش فوق العاده جالب و دیدنی‏‎ ‎‏بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 364

  • . مرحوم مصطفی خمینی نوشته های زیادی در بابهای مختلف علوم اسلامی دارد. بخشی از آنها در نجف و بخشی در قم تألیف شده است. آنچه خود ایشان به قلم خود درباره کتابهای خود در بازداشت نوشته، در اینجا اشاره می شود: 1. دوره فلسفه قدیم؛ 2. حاشیه بر اسفار؛ 3. حاشیه شرح هدایه ملاصدرا؛ 4. حاشیه بر مبدأ و معاد  ملاصدرا؛ 5. حاشیه بر عروة الوثقی و وسیلة النجاة؛ 6. مباحث الفاظ واقعیه اصول؛ 7. حاشیه بر خاتمه مستدرک  محدث نوری؛ 8. تطبیق هیأت جدید بر هیأت نجوم اسلامی؛ 9. کتاب اجاره؛ 10. کتاب صلوة؛ 11. فقه. ر.ک. به: راز  توفان: یادنامه آیت الله مصطفی خمینی؛ ص 97.