فصل نهم: جرقه انقلاب
کیفیت رفتار حاج آقا مصطفی با دوستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

کیفیت رفتار حاج آقا مصطفی با دوستان

کیفیت رفتار حاج آقا مصطفی با دوستان

‏مرحوم حاج آقا مصطفی با دوستانش حتی آنهایی که از نظر سن و موقعیت و مقام علمی‏‎ ‎‏و اجتماعی پایین تر از ایشان بودند طوری رفتار می کرد که همه ایشان را مثل خودشان‏‎ ‎‏تصور می کردند و خیلی راحت و صمیمانه با وی گفتگو و نشست و برخاست می کردند و‏‎ ‎‏درد دلها و نیازهایشان را با ایشان در میان می گذاشتند و آن بزرگوار نیز تا آنجا که برایش‏‎ ‎‏مقدور بود در رفع نیازها می کوشید. ایشان چون برای خودش اعتبار بالاتر از دیگران‏‎ ‎‏قائل نبود از انتقادات دوستانش نیز ناراحت و رنجیده خاطر نمی شد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 371