فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
واکنش حوزه و مراجع در قبال حادثه تبریز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

واکنش حوزه و مراجع در قبال حادثه تبریز

واکنش حوزه و مراجع در قبال حادثه تبریز

‏گرچه مغازه ها و بازار تبریز بلافاصله بعد از این حادثه و به دستور آقای شریعتمداری‏‎ ‎‏بازگشایی شد، ولی خیلیها از این امر ناراضی بودند؛ البته حوزۀ علمیه قم به مدت پنج‏‎ ‎‏روز به تعطیلی کشیده شد. آقای شریعتمداری هم در منزل خود مجلس روضه خوانی‏‎ ‎‏ترتیب داد؛ ولی فاتحۀ علنی نگرفت و این مسأله برای ایشان مشکل ساز شد. بعد از‏‎ ‎‏گذشت یک هفته، ایشان اطلاعیه ای صادر کرد و حادثۀ تبریز را محکوم نمود؛ ولی‏‎ ‎‏جوانان و مردم انقلابی از ایشان انتظار بیشتری داشتند. سرانجام فشارهایی که روی‏‎ ‎‏ایشان بود، باعث شد که تصمیم بگیرد در درس خود سخنرانی کند و چنین هم شد؛‏‎ ‎‏منتها صحبت ایشان دوپهلو بود. از سویی مأمورین رژیم و پاسبانها را محکوم کرد و از‏‎ ‎‏سوی دیگر شکستن شیشۀ بانکها و تخریب مراکز دولتی را هم محکوم نمود. وقتی این‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 414

‏صحبت را کرد، سیدی به نام آقای موسوی دامغانی که در جریان سقوط هواپیما در کنار‏‎ ‎‏شهید محلاتی به فوز شهادت رسید، از جا برخاست و گفت: «آقا! اینها خشم ملت است‏‎ ‎‏و این مردم چاره ای ندارند جز اینکه خشم خودشان را به این طریق نشان دهند». آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری به او می گوید: «آقا بنشین اینجا قم است نه گردنه! خشم خودتان را به رخ‏‎ ‎‏ما نکشید.»‏‎[1]‎

‏    ‏‏ایشان که این جمله را می گوید، مجلس متشنج می شود و طلبه ها شروع به شعار دادن‏‎ ‎‏می کنند. بعد آقای میرزا ابوالفضل مشکینی که از اصحاب آقای شریعتمداری بود و‏‎ ‎‏نسبتی هم با آیت الله مشکینی داشت، برمی خیزد و به آقای شریعتمداری می گوید: «بنا‏‎ ‎‏بود قضیه را جبران کنید؛ اما خراب کردید!» در همین حال آقای شریعتمداری می گوید:‏‎ ‎‏«به مردم بگویید ساکت شوند! هنوز آقا حرفهای خوبش را نزده است!» عاقبت، مجلس‏‎ ‎‏را به هر کیفیتی بود ساکت و آرام می کنند و آقای شریعتمداری به صحبتهایش ادامه‏‎ ‎‏می دهد و این بار با لحنی تندتر علیه حکومت شاه صحبت می کند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 415

  • . متن این سخنرانی و گفتگوها روی نوار کاست ضبط شده است.