فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
پایگاه انقلابیون بعد از بسته شدن فیضیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پایگاه انقلابیون بعد از بسته شدن فیضیه

پایگاه انقلابیون بعد از بسته شدن فیضیه

‏پیش از بسته شدن مدرسه فیضیه، عمده انقلابیون حوزه در آنجا یا در منزل حضرت امام‏‎ ‎‏به هنگام غروب و نماز مغرب و عشا جمع می شدند و بعد از خواندن نماز، درخصوص‏‎ ‎‏مسائل روز به گفتگو می نشستند؛ اما بعد از بسته شدن فیضیه و بروز مسائلی که موجب‏‎ ‎‏زندانی و تبعید شدن عده زیادی از اساتید و بزرگان حوزه گردید در واقع دیگر کسی از‏‎ ‎‏انقلابیون باقی نمانده بود تا پایگاه و محل تجمعی داشته باشند و این وضعیت تا سال 56‏‎ ‎‏و رحلت مرحوم حاج آقا مصطفی ادامه پیدا کرد و در این سال بود که دوباره فضلای‏‎ ‎‏انقلابی یکدیگر را پیدا کردند و جامعه مدرسین هم فعالیت مجددش را آغاز نمود. در‏‎ ‎‏این زمان عمده جلسات جامعه مدرسین به طور مخفیانه و در منازل اعضای جامعه‏‎ ‎‏تشکیل می شد و فضلای انقلابی هم غالباً میعادگاهشان باز منزل حضرت امام به هنگام‏‎ ‎‏غروب بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 428