فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
بازتاب مهاجرت امام به پاریس در بین مردم ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بازتاب مهاجرت امام به پاریس در بین مردم ایران

بازتاب مهاجرت امام به پاریس در بین مردم ایران

‏در آن زمان نگرش مردم و بخصوص قشر تحصیلکرده و حتی طلاب به اروپا و کشورهای‏‎ ‎‏اروپایی به جهت وجود آزادی بیان و اندیشه و باز بودن میدان برای فعالیتهای سیاسی در‏‎ ‎‏آن کشورها خیلی مثبت و بسیار بهتر از دیدگاه کنونی مردم ما بود؛ به همین خاطر اگرچه‏‎ ‎‏مهاجرت امام به پاریس غیرمترقبه و عجیب بود منتها این کار از سوی محافل دانشگاهی‏‎ ‎‏و حوزوی عملی هوشمندانه و بسیار مناسب ارزیابی شده که نشان از شناخت دقیق و‏‎ ‎‏روشنگر حضرت امام از اوضاع داشت. بالطبع وقتی این تلقی از سوی دانشگاهیان و‏‎ ‎‏حوزویان به مردم و جامعه منتقل شد، آن احساس نگرانی که در مرحله اول به وجود‏‎ ‎‏آمده بود و مردم تصور می کردند که حضرت امام بر اثر فشار رژیم عراق و مشکلات‏‎ ‎‏دیگر مجبور به سفر به پاریس شده است از بین رفت و مردم با راهپیماییهای زیادی که در‏‎ ‎‏شهرهای مختلف راه انداختند و تلگرافهایی که برای سران دولت فرانسه فرستادند،‏‎ ‎‏ضمن اعلام حمایت و اطاعت خود از امام و تشکر از دولت فرانسه خاطرنشان ساختند‏‎ ‎‏که حضرت امام امانت فوق العاده مهم مردم ایران در کشور فرانسه است و آنها باید نهایت‏‎ ‎‏مراقبت و مواظبت خودشان را اعمال کنند و در حفظ جان ایشان و باز نگه داشتن دست‏‎ ‎‏ایشان برای فعالیت سیاسی بکوشند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 452