فصل دهم: عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
آخرین پیام شاه و واکنش مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آخرین پیام شاه و واکنش مردم

آخرین پیام شاه و واکنش مردم

‏با اوج گرفتن انقلاب و حضور یکپارچه مردم در صحنه مبارزه، قبل از اعلام‏‎ ‎‏نخست وزیری ازهاری و موقعی که همه نقشه های رژیم نقش بر آب شده بود،‏‎ ‎‏محمدرضا پهلوی در نمایشی دیگر بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و به نطق پرداخت و به‏‎ ‎‏قصد مظلوم نمایی و فریب مردم، خودش را یک مسلمان و شیعه اثنی عشری و معتقد به‏‎ ‎‏وجود امام زمان (عج) معرفی نمود و خطاب به مردم گفت که من صدای انقلاب شما را‏‎ ‎‏شنیدم و در ادامه ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به اعمال گذشته اش قول داد که به‏‎ ‎‏خواسته های آنها توجه کند و بعد از این، مطابق قانون اساسی سلطنت کند نه حکومت.‏‎ ‎‏من خودم این سخنرانی چند دقیقه ای شاه را از رادیو شنیدم و آنهایی که تصویر شاه را از‏‎ ‎‏تلویزیون دیده بودند می گفتند که با ناراحتی و اضطراب خاصی صحبت می کرد. این بود‏‎ ‎‏که مردم این بار نیز متوجه مکر و حیله رژیم شدند و دقیقاً صبح روز بعد من در قم شاهد‏‎ ‎‏بودم که مردم با شعار «توبه گرگ مرگه» جواب شاه را دادند و همان طوری که در‏‎ ‎‏موقعیتهای دیگر هم مردم با هوشیاری در مقابل ترفندهای رژیم عکس العمل نشان‏‎ ‎‏می دادند و توطئه های رژیم را خنثی می کردند، این بار نیز شعار متناسب با حیله ها و‏‎ ‎‏حرکتهای رژیم را به سرعت ساختند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 472