فصل دهم: عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
اعتصاب کارگران شرکت نفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب انگلیسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعتصاب کارگران شرکت نفت

اعتصاب کارگران شرکت نفت

‏اگرچه در ماههای پایانی منتهی به پیروزی انقلاب اعتصاب مردم اکثر بخشهای اقتصادی‏‎ ‎‏کشور مثل بازار و عمده کارخانجات و گمرکات را فرا گرفته بود و در جای خودش هم‏‎ ‎‏مفید و مؤثر بود ولی اعتصابی که اقتصاد رژیم را فلج کرد و کمر رژیم را شکست‏‎ ‎‏اعتصاب کارگران شرکت نفت بود‏‎[1]‎‏ چون اقتصاد ایران کاملاً وابسته به صادرات نفت بود‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 479

‏و در آن زمان طبق آمار رسمی روزانه شش میلیون و مطابق آمار غیررسمی نه میلیون‏‎[2]‎‎ ‎‏بشکه نفت از ایران صادر می شد و با اعتصاب کارگران شرکت و به دستور امام جلوی‏‎ ‎‏صدور نفت به خارج به طور کلی گرفته شد که ضمن وارد ساختن ضربات مهلک بر پیکر‏‎ ‎‏اقتصادی رژیم، حیثیت رژیم را نیز در سطح جهانی خدشه دار کرد. به عنوان مثال مدتی‏‎ ‎‏قبل از شروع اعتصاب، ژاپن یک قرارداد نفتی خیلی بزرگ با ایران منعقد کرد که برای ما‏‎ ‎‏با توجه به وضعیت رو به زوال رژیم خیلی تعجب آور بود. برطبق این قرارداد درصد‏‎ ‎‏بسیار بالای نفت مورد نیاز ژاپن از ایران تأمین می شد و با اعتصاب کارگران شرکت نفت‏‎ ‎‏طبعاً صدور نفت به ژاپن نیز قطع شد که ضمن ایجاد شوک در اقتصاد ژاپن، زنگ خطر را‏‎ ‎‏طبعاً برای ژاپن و سایر کشورهایی که حامی رژیم بودند به صدا درآورد و آنها دریافتند که‏‎ ‎‏دیگر نباید با اعتماد بر رژیم پوشالی ایران بیش از پیش خودشان را در برابر ملت انقلابی‏‎ ‎‏ایران در آورند بویژه که در صورت حمایت آنها از رژیم ایران و تداوم اعتصاب، بیم‏‎ ‎‏گسترش این اعتصابها و ناآرامیها به کشورهای نفت خیز منطقه که عمده صادرات نفت‏‎ ‎‏دنیا را در دست داشتند می رفت؛ به همین جهت می توان گفت که اعتصاب‏‎ ‎‏کارگران شرکت نفت باعث شد که حامیان خارجی رژیم تا حدود زیادی از حمایتشان کم‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     انگیزه کارکنان شرکت نفت از این اعتصاب علاوه بر فرمان حضرت امام، وضعیت‏‎ ‎‏تبعیض آمیزی بود که رژیم برای این کارگران پدید آورده بود که به گوشه ای از این‏‎ ‎‏وضعیت اسفبار و پرتبعیض که بین کارگران ایرانی و مستشاران خارجی شرکت نفت‏‎ ‎‏وجود داشت، قبلاً اشاره کردم.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 480

  • . در تاریخ 22 / 9 / 57 کلیه پالایشگاههای ایران، بجز تهران در اعتصاب کامل بوده است. جهت اطلاع بیشتر ر.ک. به: هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی؛ ج 2، ص 1025.
  • . رژیم روزانه مقدار زیادی نفت به اسرائیل می داد ولی برای اینکه وجهه اش را در مقابل کشورهای عربی که اسرائیل را تحریم کرده بودند حفظ کند، از اعلام رسمی فروش نفت به اسرائیل خودداری می کرد.