فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی
تصمیم مهم و خطیر حضرت امام برای بازگشت به ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تصمیم مهم و خطیر حضرت امام برای بازگشت به ایران

تصمیم مهم و خطیر حضرت امام برای بازگشت به ایران

‏حضرت امام علی رغم ابراز نگرانیهایی که از جانب دوستان و انقلابیون نزدیک به ایشان‏‎ ‎‏در داخل و خارج نسبت به بازگشت ایشان ابراز می شد و بعضاً می خواستند که ایشان‏‎ ‎‏مدتی از آمدن به ایران خودداری کند ولی ایشان آن تصمیم خطیر و سرنوشت ساز را‏‎ ‎‏گرفت و عازم ایران شد. این تصمیم که ما معتقدیم براساس هدایت الهی و برمبنای آیه‏‎ ‎‏شریفه ‏الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا‏ به حضرت امام الهام شد و خود ایشان هم دست کم‏‎ ‎‏دو بار در سخنانش در این مورد متذکر شد که من از سفارشها و توصیه های فراوانی که از‏‎ ‎‏این سو و آن سو می شد و می خواستند من تا مدتی از رفتن به ایران صرف نظر کنم‏‎ ‎‏دریافتم که حتماً مسأله ای در پشت پرده وجود دارد و دستهایی در کار هست که با‏‎ ‎‏تحریک این افراد می خواهند من از بازگشت به ایران خودداری کنم و همان طوری که‏‎ ‎‏عرض کردم شنیده ام افراد زیادی از جمله اطرافیان حضرت امام در پاریس مثل دکتر‏‎ ‎‏ابراهیم یزدی، قطب زاده، بنی صدر و بعضی از بزرگان انقلاب در داخل ایران و گویا‏‎ ‎‏عده ای از خارجی ها هم در آن مقطع به ایشان توصیه کرده بودند که مدتی این سفر را به‏‎ ‎‏تأخیر بیندازد و حضرت امام از اینکه همه این افراد به طور هماهنگ یک مسأله را مطرح‏‎ ‎‏می کنند و درخواست دارند، به عادی نبودن این قضیه و اینکه نقشه ای در کار است پی‏‎ ‎‏برده بود. ضمن اینکه حضرت امام تحلیل درستی از اوضاع ایران داشت و می دانست که‏‎ ‎‏دولت بختیار قدرت قابل اتکایی ندارد. ارتش هم انگیزه ای برای مقاومت در برابر ملت‏‎ ‎‏را ندارد و مردم همه به صورت یکپارچه در صحنه حضور دارند و بنابراین بهترین و‏‎ ‎‏امن ترین مکان برای ایشان ایران است و ایشان می تواند با حضور در میان مردم و هدایت‏‎ ‎‏و فرماندهی انقلاب از نزدیک مانع تحقق توطئه و نقشه های دشمن بشود و به مردم نیز‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 487

‏برای حضور بیشتر و منسجم تر و تداوم مبارزه دلگرمی و قوّت قلب ببخشد. لذا حضرت‏‎ ‎‏امام به عنوان یک سیاستمدار برجسته و بی نظیر دست کم در میان سیاستمداران داخلی‏‎ ‎‏از ملی و مذهبی و همچنین به عنوان یک مرجع تقلید اعلم واقعی که سیاست را با تقوا و‏‎ ‎‏اخلاق و عدالت درآمیخته بود آن تصمیم سرنوشت ساز را گرفت و به مرحله اجرا‏‎ ‎‏درآورد و تاریخ هم نشان داد که بهترین و درست ترین تصمیم بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 488