فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی
فعالیتهای انقلابیون در قم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فعالیتهای انقلابیون در قم

فعالیتهای انقلابیون در قم

‏اگرچه بعد از بازگشت امام به ایران و استقرارش در تهران توجه مردم به تهران به خاطر‏‎ ‎‏حضور امام و اعضای شورای انقلاب و دولت موقت بیشتر شد و قم تا حدود زیادی‏‎ ‎‏مرکزیتش را از جهت هدایت افکار و فرماندهی انقلابیون از دست داد؛ ولی با وصف‏‎ ‎‏حال انقلابیون قم با تلاش بی وقفه خود همچنان درصدد حفظ موقعیت ویژه قم بودند و‏‎ ‎‏حضرت امام هم به این موضوع عنایت خاصی داشت و می خواست که جایگاه ممتاز قم‏‎ ‎‏در انقلاب همچنان محفوظ بماند؛ روی این حساب اگر قرار بود که یک حرکت عمومی‏‎ ‎‏در کشور صورت بگیرد و مثلاً مردم با راهپیمایی خودشان از یک عملی حمایت و‏‎ ‎‏پشتیبانی کنند و یا اعلام انزجار نمایند علاوه بر اینکه خود حضرت امام در تهران‏‎ ‎‏اطلاعیه می داد، مراجع نیز با انتشار اعلامیه از مردم برای حضور در صحنه دعوت‏‎ ‎‏می کردند. علاوه بر اینکه خود مردم نیز هنوز قم را به عنوان مرکز انقلاب می شناختند و‏‎ ‎‏برای حل مشکلاتشان به قم می آمدند؛ به همین خاطر بعد از بازگشت حضرت امام یک‏‎ ‎‏مرکزی که رسماً تحت عنوان ستاد انقلاب اعلام شد، توسط جامعه مدرسین قم تشکیل‏‎ ‎‏گردید و آقای یزدی، مرحوم آقای قدوسی، آقایان مؤمن، طاهری خرم آبادی، شرعی و‏‎ ‎‏خود من و عده ای دیگر جزو اعضای فعال این ستاد بودیم و بعضی از اعضای مدرسین‏‎ ‎‏مثل آقای راستی کاشانی و مرحوم آقای آذری قمی هم در کارها کمک می رساندند. از‏‎ ‎‏جمله کارهای این ستاد که در منزل آقای یزدی فعالیت می کرد، رسیدگی به مجروحان‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 508

‏انقلاب و حمایت و پناه دادن به سربازانی بود که از پادگانها فرار می کردند و همچنین‏‎ ‎‏حفظ و نگهداری سلاحهایی که به انحای مختلف در اختیار انقلابیون قرار می گرفت و‏‎ ‎‏برای این منظور چند منزل را تهیه کرده بودیم و هر یک از آن منازل را برای این امور در‏‎ ‎‏نظر گرفته بودیم. مثلاً از یک منزل برای امدادرسانی به مجروحین و از منزل دیگر برای‏‎ ‎‏نگهداری سلاح استفاده می کردیم.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 509