فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی
روز 19 بهمن و بیعت همافران با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

روز 19 بهمن و بیعت همافران با امام

روز 19 بهمن و بیعت همافران با امام

‏از وقایع مهم و نویدبخشی که در آستانه پیروزی انقلاب رخ داد، واقعه بیعت دسته جمعی‏‎ ‎‏عده زیادی از همافران نیروی هوایی با حضرت امام بود. در آن روز که خوشبختانه من‏‎ ‎‏هم در مدرسه علوی بودم، در حدود پانصد نفر یا بیشتر از افسران و درجه داران نیروی‏‎ ‎‏هوایی به مدرسه علوی آمدند و در برابر بهت و حیرت حاضران و چشمانی که بی اختیار‏‎ ‎‏اشک شوق می ریخت، مقابل حضرت امام صف کشیدند و نسبت به ایشان ادای احترام‏‎ ‎‏کردند و حضرت امام نیز متقابلاً دستش را تا مقابل پیشانی بالا آورد و همانند فرماندهان‏‎ ‎‏نظامی جوابشان را داد. اگرچه پیش از این هم بعضی از نیروهای نظامی به صورت‏‎ ‎‏انفرادی و یا در گروههای پنج نفره و ده نفره با لباس شخصی خدمت امام رسیده و‏‎ ‎‏مراتب اطاعتشان را از ایشان اعلام کرده بودند، ولی حضور رسمی عده زیادی از افسران‏‎ ‎‏نیروی هوایی که به جهت عدم دخالت در سرکوب مردم و همچنین فهم و شعور بالایشان‏‎ ‎‏از احترام خاصی در جامعه برخوردار بودند، در تقویت روحیه عامه مردم نقش بسزایی‏‎ ‎‏داشت؛ چون تا آن زمان اگرچه انقلابیون موفقیتهای زیادی به دست آورده بودند و دولت‏‎ ‎‏موقت فعالیتش را آغاز کرده بود و مردم خودشان را در چند قدمی پیروزی می دیدند ولی‏‎ ‎‏چون هنوز ارتش در اختیار و تحت فرمان بختیار بود و احتمال دخالت مستقیم امریکا و‏‎ ‎‏سوءاستفاده از ارتش وجود داشت، طبعاً مردم و بعضی از سران احساس نگرانی‏‎ ‎‏می کردند و این حرکت شجاعانه همافران نیروی هوایی توانست در رفع این نگرانیها تا‏‎ ‎‏حدود زیادی مؤثر باشد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 510