فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی
اعلام حکومت نظامی و واکنش حضرت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعلام حکومت نظامی و واکنش حضرت امام

اعلام حکومت نظامی و واکنش حضرت امام

‏شاید آخرین ترفند دولت بختیار که به منظور مقابله با انقلاب به کار بسته شد ولی با‏‎ ‎‏تدبیر معجزه آسای حضرت امام با شکست مواجه شد، اعلام حکومت نظامی 24 ساعته‏‎ ‎‏در روز بیست و یکم بهمن ماه بود. این ترفند همچنان که آن زمان معروف بود و همچنین‏‎ ‎‏برطبق خاطرات بعضی از افراد وابسته به رژیم مانند فردوست با هدف به خانه کشاندن‏‎ ‎‏مردم و خلوت کردن خیابانها و دستگیری و از بین بردن جمع زیادی از سران و مقامات‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 510

‏عالیرتبه انقلاب و خود حضرت امام و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بود که کار‏‎ ‎‏انقلاب را یکسره کنند. این توطئه اگرچه با مخالفتهایی از سوی بعضی از مقامات خود‏‎ ‎‏رژیم رو به رو شده بود منتها چون اکثریت اعضای آن ستاد مشترک موافق بودند به‏‎ ‎‏مرحله اجرا درآمد ولی چون حضرت امام احساس کرده بود که توطئه ای در کار است‏‎ ‎‏فوراً مردم را به مقابله با آن فرا خواند و با اطلاعیه ای که در سطح وسیعی پخش شد از‏‎ ‎‏مردم خواست که به خیابانها بیایند و مقررات حکومت نظامی را که به منظور اجرای یک‏‎ ‎‏توطئه شوم وضع شده بود بشکنند. این فرمان امام که موجب نگرانی بعضی از انقلابیون‏‎ ‎‏همراه و نزدیک ایشان شد با استقبال چشمگیر مردم رو به رو شد و آنها بدون هیچ ترس‏‎ ‎‏و واهمه ای به خیابانها آمدند و از عصر روز بیست و یکم بهمن تا صبح در کوچه ها و‏‎ ‎‏خیابانها به سر بردند و این ارتش و مجریان حکومت نظامی بودند که رعب و وحشت در‏‎ ‎‏دلشان رخنه کرد و به ناچار به طرف پادگانها عقب نشینی کردند. آن شب من در قم شاهد‏‎ ‎‏بودم که مردم در خیابانها رفت و آمد می کردند و با هم حرف می زدند و بعضی که خواب‏‎ ‎‏به سراغشان می آمد همان گوشه خیابان استراحت می کردند و یا می خوابیدند و این‏‎ ‎‏وضعیت مردم در همه شهرهای ایران بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 511