فهارس
فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

فهرست منابع

‏ ‏

آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه کاظم فیروزآبادی، محسن مدیر شانه چی‎ ‎و حسن شمس آوری؛ تهران: نشر مرکز، 1377.

آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ خاطرات آیت الله مسعودی خمینی.

اسداللهی، مسعود؛ احیای کاپیتولاسیون و پیامدهای آن.

اسناد انقلاب اسلامی؛ ج 1، 2، 3، 5.

انتشارات راه امام؛ زندگینامه امام خمینی؛ انتشارات راه امام.

انتشارات صدرا؛ سیری در زندگینامه استاد مطهری؛ انتشارات صدرا، 1371.

انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک؛ کتاب 1 ـ 5.

بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران؛ راز توفان: یادنامه آیت الله مصطفی خمینی؛ بنیاد تاریخ‎ ‎انقلاب اسلامی ایران، 1376.

جمعی از نویسندگان؛ مرجعیت و روحانیت.

حماسه 17 خرداد 1354.

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی؛ خاطرات حجت الاسلام هادی غفاری؛ تهران: حوزه‎ ‎هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1376.

خاطرات آقای طاهری خرم آبادی.

خاطرات آیت الله پسندیده؛ به کوشش محمد جواد مرادی نیا.


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 563

دوانی، علی؛ نهضت دوماهه روحانیون مبارز؛ قم: حکمت، بی تا.

ـــــــــ ؛ نهضت روحانیون ایران؛ ج 3، 5.

روحانی، حمید؛ بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی؛ ج 1.

شهید آیت الله صدوقی به روایت اسناد ساواک.

علوی طباطبایی، محمد حسین؛ خاطرات زندگانی حضرت آیت الله بروجردی؛ تهران: سازمان‎ ‎چاپ و انتشارات اطلاعات، خرداد 1341.

مدنی، جلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ ج 1 ـ 2.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حماسه 19 دی قم؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ـــــــــ ؛ خاطرات حجت الاسلام فلسفی؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376.

ـــــــــ ؛ شریعتی به روایت اسناد ساواک؛ تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج 2،‎ ‎1378.

مقدمه ای بر ابن خلدون؛ چاپ بغداد.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)؛ صحیفه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار‎ ‎امام خمینی (س)، چ 3، زمستان 1379.

ـــــــــ ؛ کوثر؛ ج 1.

ناگفته ها: خاطرات شهید حاج مهدی عراقی.

نجاتی، غلامرضا؛ تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران.

هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه؛ زیر نظر مهندس محسن هاشمی؛ دفتر نشر معارف انقلاب،‎ ‎ج 1.

هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی؛ ج 1.

یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید آیت الله سعیدی.

یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید آیت الله مدنی.

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 564