کتاب نکاح
لمس بدن نامحرم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

لمس بدن نامحرم

لمس بدن نامحرم

[سؤال 9952]‏ ‏ ‏ 5547‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏عدّه ای از خانم ها برای آموزش کمک های اوّلیه کلاس می بینند و برای تجربه و‏‎ ‎‏تمرین آن به بیمارستان ها می روند تا مباشرت در تزریق و پانسمان داشته باشند،‏‎ ‎‏بدیهی  است وضع کنونی بیمارستان ها ایجاب نمی کند که این خانم ها تمرینات خود‏‎ ‎‏را  مخصوص بیماران زن قرار دهند و آن ها با بیماران مرد تماس پیدا می کنند. آیا‏‎ ‎‏برای  تمرین کنندگان، اقدام به این گونه تمرینات با علم به تماس با مردان جایز‏‎ ‎‏است  یا  نه؟‏

بسمه تعالی، از تماس با بدن نامحرم باید اجتناب کنند.

[سؤال 9953]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2796

‏3. عده ای از خانم ها برای آموزش کمک های اولیه کلاس می بینند برای تجربه و‏‎ ‎‏تمرین آن به بیمارستان ها می روند تا مباشرت در تزریق و پانسمان داشته باشند و اکثراً‏‎ ‎‏با بیماران مرد تماس پیدا می کنند بدیهی است وضع کنونی بیمارستان ها رعایت‏‎ ‎‏نمی کنند که این خانم ها تمرینات خود را مخصوص بیماران زن قرار دهند آیا برای این‏‎ ‎‏تمرین کنندگان اقدام به این گونه تمرینات با علم به تماس با مرد جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، از تماس با بدن نامحرم باید اجتناب کنند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 508

[سؤال 9954]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 140

‏2. معمولاً خانم ها که دارای موهای بلند هستند، در سابق موهای خود را به چنین‏‎ ‎‏مؤسسه ها می فروختند که از این مو برای سر آقایان هم استفاده می شد.‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط از بافتن موی زن نامحرم به سر مرد باید اجتناب شود.

[سؤال 9955]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 140

‏3. آیا اگر برای مردم معلوم نباشد که موی بافته شده متعلق به زن است یا مرد‏‎ ‎‏اشکال دارد؟ مسح آن چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و حکم مسح در مسألۀ اول ذکر شد.

[سؤال 9956]‏ ‏ ‏ 5548‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏سرور ارجمند، رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، دام ظله‏

‏پس از عرض سلام، از خداوند تبارک و تعالی درخواست عمر طولانی برای آن‏‎ ‎‏حضرت را داریم.‏

‏خدمت شما عرض کنم که مسأله ای برای ما پیش آمده هر جا که سؤال می کنیم از‏‎ ‎‏عهدۀ جواب آن بر نمی آیند. سؤال این است برادرهای ما که در جریان انقلاب مصدوم‏‎ ‎‏و معلول شدند، در حال حاضر معالجه می شوند و این بیمارستان هایی که برادرها‏‎ ‎‏بستری هستند احتیاج زیادی به نیروی انسانی دارد و چون موقعیت ایشان از نظر‏‎ ‎‏درمانی مختلف است و یکی از آن ها، ماساژ دادن بدن این برادرها است و چون کاری‏‎ ‎‏است بسیار ظریف، تنها از عهدۀ خواهران ما به خوبی بر می آید. خواستیم بدانیم که از‏‎ ‎‏نظر شرعی اشکالی دارد یا نه؟ خواهشمندیم لطف فرمایید و ما را در این زمینه‏‎ ‎‏راهنمایی کنید. بی نهایت از لطف آن حضرت متشکریم.‏

بسمه تعالی، از این عمل باید احتراز شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 509

[سؤال 9957]‏ ‏ ‏ 5549‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. در بعضی از مناطق ایران در مورد ازدواج برنامه ای دارند و آن این است که از‏‎ ‎‏طرف مقامات مسئول دستور می دهند که ورقۀ آزمایش خون تهیه کنند. چنانچه دکتر‏‎ ‎‏زن برای این آزمایش وجود نداشته باشد، دکتر مرد می تواند این وظیفه را انجام دهد یا‏‎ ‎‏خیر؟ اگر دکتر زن وجود دارد، ولی در اثر بی توجهی یا غیره دکتر مرد انجام می دهد،‏‎ ‎‏اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر آزمایش مستلزم لمس یا نظر حرام باشد، جایز نیست. 

[سؤال 9958]

‏2. جهت تعیین سن دختر باید پیش رئیس دادگاه بروند در صورتی که رئیس دادگاه‏‎ ‎‏مرد است و جسم دختر را لمس می کند آیا اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست مگر آن که از پشت لباس باشد.

[سؤال 9959]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5487

‏2. در بعضی دهات، طلبه ها که به تبلیغ می روند، زنان قوم و خویش، اصرار شدید‏‎ ‎‏می کنند که دست طلبه را ببوسند. آیا جایز است؟ در صورت عدم جواز اگر از روی عبا‏‎ ‎‏باشد چطور؟‏

بسمه تعالی، از روی عبا، با نبودن مفسده، مانع ندارد.

[سؤال 9960]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 607

‏2. تماس بدن زنان با مردان در حرم اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، باید حتی المقدور اجتناب کنند.

[سؤال 9961]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5589

‏3. با توجه به این که کار در محیط های بیمارستانی ـ مانند کار دانشجویان پزشکی و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 510

‏پرستاری و پرسنل بیمارستان ـ موجب اختلاط می شود. فتوای جناب عالی و تکلیف را‏‎ ‎‏از نظر شرعی، در مورد این اختلاط که موجب فساد می شود، معیّن کنید.‏

بسمه تعالی، اگر مفسده داشته باشد، باید احتراز نمایید و اگر مفسده ندارد، مانع ندارد.

[سؤال 9962]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5589

‏4. آیا با توجه به عدم رعایت بعضی جهات شرعی ـ مانند نگاه، صحبت، لمس‏‎ ‎‏نامحرم و... ـ ادامه دادن در این رشتۀ تحصیلی و یا ماندن در این گونه شغل ها به‏‎ ‎‏خصوص در مورد خانم ها، از نظر شرعی صحیح است؟‏

بسمه تعالی، ادامۀ تحصیل مانع ندارد و باید وظایف شرعی را مراعات کنند.

[سؤال 9963]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3208

‏3. در کردستان، بعضی از مادران بچه های کُرد، بچه های اردوی هجرت را موقع‏‎ ‎‏احوال پرسی بوس می کنند؛ چه حکمی دارد؟ ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد؛ مگر نامحرم باشند یا فساد داشته باشد.

[سؤال 9964]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 333

‏6. آیا انسان می تواند با مادر زن یا با پدر شوهر خود دست بدهد؟ همچنین با‏‎ ‎‏خواهر زن و برادر شوهر؟‏

بسمه تعالی، با مادر زن یا پدر شوهر محرمند و دست دادن بدون ریبه و فساد مانع ندارد؛ ولی با خواهر زن و برادر شوهر جایز نیست.

[سؤال 9965]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1428

‏7. آیا لمس زن هایی که بر انسان محرم هستند ـ مثل خاله ـ و لمس دختر نابالغ‏‎ ‎‏حرام است؟‏

بسمه تعالی، در غیر محارم جایز نیست و در محارم اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 511

[سؤال 9966]‏ ‏ ‏ 5550‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 12 / 1360‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏ما دانشجویان رشته فیزیوتراپی دانشکده توان بخشی دانشگاه تهران هم اکنون در‏‎ ‎‏بیمارستان ها مشغول گذراندن دوره کارآموزی هستیم و چون در رابطه با درمان بیمار‏‎ ‎‏مرد با اشکالاتی مواجه شدیم از حضور محترمتان کسب تکلیف می نماییم. ‏

‏از آن جا که عده دانشجویان دختر در این رشته بیش از پسران است و از طرفی،‏‎ ‎‏بیمارانی که به کار ما مربوط می شوند اکثراً مردها و به خصوص مجروحین جنگی‏‎ ‎‏هستند، این مشکل برای ما به وجود آمده که در بعضی موارد، علی رغم گذاشتن‏‎ ‎‏دستکش، برای بیماران مشکلاتی به وجود می آید؛ چون کار ما به حرکت درآوردن‏‎ ‎‏اندام ها بعد از عمل جراحی یا گچ گیری است. کوتاه سخن در دو مورد از شما فتوای‏‎ ‎‏لازم را تقاضا می نماییم:‏

‏1. در دوران کارآموزی در بیمارستان ها این امر باید به چه ترتیب صورت گیرد تا‏‎ ‎‏دانشجویان هم علم بیاموزند و هم از نظر شرعی دچار مشکل نشوند؟‏

‏2. بعد از تحصیل در هر جایی که کار می کنند؛ آیا جایز است بیماران مرد را هم به‏‎ ‎‏صورتی که ذکر شد ببینند یا نه و اگر از دستکش استفاده کنند به چه صورت می باشد؟‏

بسمه تعالی، با مراعات حجاب و خودداری از لمس بدن اجنبی، اشکال ندارد و فرقی بین دوران کار آموزی و زمان اشتغال به کار نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 512