بخش سوم: مردم و قرآن
فصل چهارم: تطبیق امور با قرآن
ارائه و تبلیغ قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ارائه و تبلیغ قرآن

ارائه و تبلیغ قرآن

‏ ‏

‏ ‏

لزوم معرّفی صحیح قرآن 

‏باید اسلام را ما ارائه بدهیم به آنطوری که هست، قرآن را ارائه‏‎ ‎


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

‏بدهیم به آنطوری که هست. اگر قرآن و اسلام ـ آنطور که هست ـ‏‎ ‎‏عرضه بشود به دنیا، همه مشتری او هستند. انحرافات برای این‏‎ ‎‏است که اسلام را نشناخته اند؛ اگر اسلام را بشناسند و احکام‏‎ ‎‏اسلام را ادراک کنند، همه مشتری او هستند.(260)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

18 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترویج قرآن، وظیفۀ ما 

‏امروز اسلام و قرآن در دست شماست، و شما می توانید اسلام را‏‎ ‎‏و قرآن را ترویج کنید و در همۀ قشرهای دنیا بیرق اسلام را‏‎ ‎‏به پاکنید.(261)‏

29 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجلی نور قرآن در جهان از ایران 

‏و ما امیدواریم که از این مرکز اسلامی ایران یک وضعی پیدا بشود‏‎ ‎‏که آن ارزشهای فاسد را دفن کند و اسلام عزیز را ترویج کند، و نور‏‎ ‎‏قرآن را تجلی بدهد در سرتاسر دنیا تا ارزشهای اسلامی که دفع‏‎ ‎‏شده است و ارزشهای انسانی که دفع شده است زنده بشود و احیا‏‎ ‎‏بشود.(262)‏

4 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ قرآن در جهان به زبانهای مختلف 

‏آن چیزی که وارد شده است در قرآن باید تبلیغ کرد به همه جا، و‏‎ ‎‏تبلیغ لازمه اش این است که زبان بدانند. شما نمی توانید بروید در‏‎ ‎‏انگلستان برای انگلیسی ها با زبان فارسی تبلیغ کنید یا در امریکا‏‎ ‎‏اینطور یا در شوروی. شما باید با زبان اهلی آنها تبلیغ کنید، و این‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

‏از امور لازمه ای است که پیشتر نمی شد اسمش را برد، و حالا‏‎ ‎‏می بینیم جزو لازمهاست و واجبات است که باید عمل بشود.(263)‏

15 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت مردم به آشنایی با قرآن 

‏اگر مردم را تربیت کنید به یک تربیتی سالم، و دعوت کنید به اینکه‏‎ ‎‏با خدا آشنا بشوند، با معارف الهی آشنا بشوند، با قرآن آشنا‏‎ ‎‏بشوند، اگر اینطور شد، کشور شما سالم می ماند و به سایر جاها‏‎ ‎‏هم سرایت می کند؛ قهری است این.(264)‏

5 / 6 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتهاد احکام از قرآن 

‏باید به حسب فرهنگ الهی اسلامی، در مقابل این توطئه های‏‎ ‎‏دامنه دار استقامت کرد و از این فرصت الهی که به دست آمده‏‎ ‎‏است نویسندگان متعهد و گویندگان و هنرمندان استفاده کرده و به‏‎ ‎‏مدد روحانیون آشنا به فقه اسلام و قرآن کریم، احکام الهی را ـ که‏‎ ‎‏برای همۀ قرون است ـ با اجتهاد صحیح از قرآن کریم، سنت‏‎ ‎‏نبی اکرم(ص) و اخبار سرشار از معارف الهی و فقه سنتی استخراج‏‎ ‎‏کرد و به عالم عرضه داشت.(265)‏

28 / 9 / 66

‏ ‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192