بخش سوم: مردم و قرآن
فصل دوّم: قیام ملت ایران برای قرآن
قیام برای احیای قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

قیام برای احیای قرآن

قیام برای احیای قرآن

‏ ‏

‏ ‏

قیام ملّت برای تحقق احکام قرآن 

‏از باب اینکه رژیم مانع بود از اینکه اسلام در خارج تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند، احکام اسلام تحقق پیدا بکند، به قرآن عمل بشود، از این‏‎ ‎‏جهت ما با رژیم مخالفت کردیم. اگر رژیم هم احکام اسلام را به‏‎ ‎‏آن عمل می کرد، همانی که ما می گفتیم او هم می گفت، که با او‏‎ ‎‏دعوا نداشتیم! ... .‏

‏     اینها‏‎[1]‎‏ می خواهند یک مملکت غربی برای شما درست کنند‏‎ ‎‏آزاد هم باشید، مستقل هم باشید اما نه خدایی در کار باشد و نه‏‎ ‎‏پیغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا ـ نه نمازی و نه‏‎ ‎‏هیچ چیز. شما شهادت را برای خودتان فوز می دانید برای اینکه‏‎ ‎‏مثل ـ مثلاً ـ سوئیس بشوید یا شما قرآن را می خواهید؟ شما برای‏‎ ‎‏اسلام قیام کردید.(216)‏

2 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال و آزادی در پناه قرآن 

‏ما استقلالی که اسلام تو[ی] آن نباشد نمی خواهیم. ما اسلام‏‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 171

‏می خواهیم. آزادی که در پناه اسلام است، استقلالی که در پناه‏‎ ‎‏اسلام است ما می خواهیم. ما آزادی و استقلال بی اسلام به چه‏‎ ‎‏دردمان می خورد؟ وقتی اسلام نباشد، وقتی پیغمبر اسلام مطرح‏‎ ‎‏نباشد، وقتی قرآن اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادی باشد.‏‎ ‎‏ممالک دیگر هم آزادی دارند. ما آن را نمی خواهیم.(217)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

2 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیزاری از آزادی بدون قرآن 

‏ما اسلام را می خواهیم که اسلام آزادی به ما بدهد، نه آزادی‏‎ ‎‏منهای اسلام. آنها استقلال منهای قرآن را می خواهند، ما قرآن را‏‎ ‎‏می خواهیم. ما اگر تمام آزادیها را به ما بدهند، تمام استقلالها را به‏‎ ‎‏ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند، نمی خواهیم. ما بیزار‏‎ ‎‏هستیم از آزادی منهای قرآن، ما بیزار هستیم از استقلال منهای‏‎ ‎‏اسلام.(218)‏

4 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادارۀ کشور تحت رهبری قرآن 

‏مقصد این است که کشور ما یک کشور اسلامی باشد؛ کشور ما در‏‎ ‎‏تحت رهبری قرآن، تحت رهبری پیغمبراکرم و سایر اولیای عظام،‏‎ ‎‏اداره بشود. رفتن مستکبرین مقدمه است. رفاه مستضعفین یکی از‏‎ ‎‏مقاصد اسلام است.(219)‏

8 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، تمام هدف ما

‏مسأله، مسأله اقتصاد نیست، مسأله خانه نیست که من بتوانم از‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 172

‎ ‎‏خانه بگذرم، از اقتصاد بگذرم، مسأله مسأله قرآن است. می توانیم‏‎ ‎‏ما بگذریم از این؟ ما نمی توانیم بگذریم از این؟(220)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

27 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احیای دستورات قرآن 

‏جرم و گناه ما احیای سنت پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و‏‎ ‎‏عمل به دستورات قرآن کریم و اعلان وحدت مسلمانان اعم از‏‎ ‎‏شیعه و سنی، برای مقابله با توطئۀ کفر جهانی و پشتیبانی از ملت‏‎ ‎‏محروم فلسطین و افغانستان و لبنان و بستن سفارت اسرائیل در‏‎ ‎‏ایران و اعلام جنگ با این غدۀ سرطانی و صهیونیسم جهانی و‏‎ ‎‏مبارزه با نژادپرستی و دفاع از مردم محروم افریقا و لغو‏‎ ‎‏قراردادهای بردگی رژیم کثیف پهلوی با امریکای جهانخوار بوده‏‎ ‎‏است.(221)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیاده کردن مقاصد قرآن و سنّت 

‏ما امروز مفتخریم که می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم‏‎ ‎‏و اقشار مختلفۀ ملت ما در این راه بزرگِ سرنوشت ساز سر از پا‏‎ ‎‏نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا می کنند.(222)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 173

  • )) منظور امام، لیبرالها و ملی گراها می باشد.